O NÁS

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o., poskytuje svým klientům komplexní právní služby. Zakládajícím společníkem je JUDr. Jan Langmeier, advokát, na jehož dosavadní advokátní praxi advokátní kancelář navazuje.
JUDr. Jan Langmeier od roku 2015 působí rovněž jako insolvenční správce a od roku 2018 jako insolvenční správce se zvláštním povolením.
Advokátní kancelář sídlí na adrese Na Bělidle 997/15 v prostorách v těsné blízkosti obchodního a administrativního centra Anděl, v centrální části Prahy 5 – Smíchova. Komplexní právní služby pod vedením JUDr. Jana Langmeiera poskytuje tým advokátů, advokátních koncipientů a dalších ekonomických a administrativních specialistů.
Advokátní kancelář nabízí právní služby jak fyzickým, tak i právnickým osobám ve všech základních oborech práva, přičemž se zaměřuje zejména na právo insolvenční, trestní, cizinecké, civilní a pracovní.

Naše advokátní kancelář byla v rámci Ročenky 2018 zařazena mezi významné advokátní kanceláře v ČR – epravo.cz

NÁŠ TÝM

Média

Zajímavé rozhovory, články a další média