Naše advokátní kancelář zastupuje řadu klientů, kteří disponují pohledávkami za skupinou C2H Equity a.s.

Tuto skupinu založil a vede pan Michal Mička a mezi výrazné firmy, které jsou součástí této skupiny, patří například oděvní značky Pietro Filipi a Kara.

Ke stažení: Smlouva o poskytování právních služeb a plná moc

Pro zájemce o právní služby a zastupování ve věci uplatnění pohledávek vůči koncernové skupině C2H Equity a.s. přikládáme níže dva důležité formuláře – smlouvu a plnou moc.

Služby, kterých se tyto dva dokumenty týkají, jsou včetně uplatnění pohledávek vůči jednotlivým členům této skupiny, avalistům a ručitelům této skupiny a k zastupování ve všech soudních (např. civilní, insolvenční, trestní) a jiných řízeních s tímto souvisejících, a to jak před soudy či jinými orgány v České republice a k zastupování ve věřitelských orgánech pro případ úpadkových řízení souvisejících s touto koncernovou skupinou, avalisty a ručiteli této skupiny.

Dokumenty ke stažení

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group