Chcete začít podnikat? Nevíte, jaké kroky podniknout? Nevíte si rady se založením nebo fungováním družstva? Potřebujete připravit specifickou obchodní smlouvu a nevíte jak na to? Váš eshop stále nemá zpracované obchodní podmínky?

Nabízíme Vám v této oblasti právní servis zejména v těchto oblastech:

● Založení obchodní společnosti

Poskytujeme kompletní právní servis k založení obchodní společnosti (společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti) včetně následných změn.

● Likvidace obchodní společnosti

Právně zajistíme veškeré kroky vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace, tedy ke zrušení či zániku podniku. V případě předlužení společnosti navrhneme správný postup pro podání insolvenčního návrhu.

● Restrukturalizace společnosti

Budeme Vám oporou i v náročnějším období podnikání. V rámci restrukturalizace zjistíme, jaký je skutečný stav společnosti a budeme podnikat kroky k optimalizaci jejího fungování a řízení.

● Družstva

Pomůžeme Vám se založení družstva, sepsáním stanov, řešením problematiky jeho fungování, konáním valné hromady či v případě nutnosti s vyloučení člena.

● Právní poradenství pro SVJ

Zajistíme Vám kompletní právní servis spojený s fungováním SVJ, jeho založením, sepsáním stanov a dalších. Sepíšeme domovní řád padnoucí Vaším požadavkům. V rámci dlouhodobé spolupráce se budeme podílet na řešení sporů a konfliktů ve Vašem SVJ.

● Příprava obchodních smluv, licenčních smluv

Dle požadavků klienta přizpůsobíme jeho potřebám běžné obchodní smlouvy či připravíme speciální smlouvy. Zaměřujeme se na kupní smlouvy týkající se jak nemovitostí, tak movitých věcí. Pro realitní kanceláře a developery nabízíme dlouhodobou spolupráci za výhodnějších podmínek.

● Příprava obchodních podmínek
● Smlouva o výkonu funkce

Společně probereme možnosti a zhotovíme smlouvu určenou pro jednatele či jiné členy voleného orgánu společnosti.

● Organizování halné hromady

Kompletně za Vás zajistíme konání valné hromady od rozeslání pozvánek, přípravy veškerých podkladů a plných mocí, moderování průběhu, až po zhotovením zápisu o jejím průběhu a jednání s obchodním rejstříkem.

● Ochrana obchodní firmy a ochrana obchodního tajemství
● Správa a vymáhání pohledávek

Zajistíme veškeré kroky pro vymožení Vaší pohledávky soudní cestou (sepsání předžalobní výzvy, žaloby, návrhu na vydání platebního rozkazu) a právní pomoc v následujícím exekučním řízení či insolvenci.

● Insolvence

Sepíšeme insolvenční návrh, návrh na povolení oddlužení. Budeme Vás zastupovat v insolvenčních řízeních a poskytneme právní pomoc s likvidací právnických osob.

● Zastupování před soudy, správními orgány, při mimosoudním řešení sporu

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely marketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group