Poskytujeme vysoce kvalifikované právní služby v hlavních oborech práva, a to jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Právní poradenství poskytujeme v češtině a v angličtině.

Náš přístup

„Prioritou naší kanceláře je důraz na důkladnou analýzu každé kauzy s maximálním ohledem na individuální potřeby klientů. Hledáme inovativní řešení. Vždy usilujeme o vybudování kvalitního partnerského vztahu s našimi klienty. Nabízíme především odbornost, důvěryhodnost a loajalitu.“

Mgr. Bc. Aneta Mikešková
advokátka, řídící partnerka kanceláře

Mgr. Bc. Aneta Mikešková

Poskytované právní služby

Obchodní právo

Právní pomoc a poradenství při startu podnikání, obchodní smlouvy, povinné obchodní podmínky a mnoho dalšího.

Občanské právo

Občanské právo je široký obor zasahující do každodenních činností. Poskytneme vám kompletní právní servis v občanskoprávních otázkách a budeme vás kvalitně zastupovat v soudních řízeních.

Pracovní právo

Poskytujeme komplexní právní servis v pracovněprávních vztazích určený zaměstnavatelům i zaměstnancům.

Cizinecké právo

Pomoc s vyřízením víz či povolením pobytu na území České republiky, právní servis pro cizince, chystající se podnikat v ČR a další služby.

Právní servis pro RK

Poskytujeme kompletní právní servis pro realitní kanceláře, který usnadní prodej či koupi nemovitostí bez zbytečných právních překážek.

Rodinné právo

Budeme Vám nápomocni v řešení problematiky kolem rozvodů, výživného, sporů o úpravu péče o dítě a podobně.

Trestní právo

Trestní právo je součástí právního řádu příslušného státu.

Finanční právo

Poskytujeme právní služby a poradenství investorům, investičním společnostem a individuálním klientům v otázkách týkajících se jejich investic, daní a finančních operací.

O poskytování právních služeb a specializace

Našim klientům zajišťujeme zastupování před soudy, správními orgány a orgány činnými v trestním řízení. Můžete se na nás spolehnout při přípravě smluvních dokumentů, zakládání či změně obchodních společností. Poskytujeme revizi smluv podle nového občanského zákoníku, právním servisu pro realitní kanceláře a developery, advokátní úschovu jak v českých korunách, tak v eurech, úřední ověřování podpisů atd.

Přístup ke klientovi

Svým klientům nabízíme profesionální služby. Hledáme vždy inovativní řešení kauzy s důrazem na efektivitu a ekonomickou výhodnost poskytovaných advokátních služeb. Naší filozofií je osobní přístup ke každému klientovi, diskrétnost a také časová flexibilita – klientům jsme k dispozici prakticky kdykoliv.

Jazyk poskytování právních služeb

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o., poskytuje právní služby i v anglickém jazyce. Specializujeme se na problematiku práva zdravotnického. V této oblasti jsme již vydali řadu odborných publikací. Dále se zabýváme i problematikou cizineckého práva a azylu.

Formát poskytování právní pomoci

Sídlem naší advokátní kanceláře je Praha 5, ale právní služby a právní poradenství poskytujeme klientům po celé ČR, a to osobně, telefonicky nebo písemně či formou e-mailové komunikace.

Při poskytování právních služeb využíváme i celostátní pobočkové sítě insolvenční kanceláře.

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group