Potřebujete vypracovat pracovní smlouvy pro Vaše zaměstnance? Řešíte problémy se zaměstnanci a nevíte, zda je možné přistoupit k ukončení pracovního poměru výpovědí? Tápete v otázkách ohledně fungování agentur práce a agenturního zaměstnávání? Potřebuje zavést whistleblowing ve Vaší společnosti?

Poskytujeme komplexní právní servis v pracovněprávních vztazích určený zaměstnavatelům i zaměstnancům

Zaměstnavatelům nabízíme
 • přípravu pracovních smluv, dále pak dohod o pracích, konaných mimo pracovní poměr a vytváření interních pracovních předpisů podle individuálních požadavků
 • rozvazování pracovního poměru – příprava výpovědí, okamžitých zrušení pracovního poměru, metodika a ochrana před ukončením pracovního poměru v rozporu se zákonem
 • zastupování před soudy a správními orgány – zajistíme Vám veškerý právní servis. Celou Vaši záležitost předem společně pečlivě zkonzultujeme a pokusíme se najít vhodné řešení. Připravíme Vás na průběh jednání a budeme Vás po celou jeho dobu doprovázet.
Zaměstnancům nabízíme
 • pracovní smlouva, dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr a dalších dokumenty spojené s výkonem práce: Pracovní smlouvu či dohodu pro Vás připravíme či s Vámi zkonzultujeme dokumenty předložené k podpisu a upozorníme Vás na případné nedostatky či pro Vás plynoucí nevýhody.
 • Pomoc zaměstnancům v tíživých situacích: Pokud se při výkonu zaměstnání setkáte se šikanou, chcete oznámit nekalé jednání jako „whistleblower“, dochází k zacházení v rozporu se zákoníkem práce či dochází k jinému jednání, které považujete za nevhodné, neváhejte se na nás obrátit a zkonzultovat Vaše možnosti.
 • Pomoc při nezákonném ukončení pracovního poměru: Zkonzultujeme s Vámi Vaši situaci a zhodnotíme, zda výpověď byla v souladu se zákoníkem práce. Poradíme Vám, v jakých situacích je vhodnější přistoupit k dohodě či kdy máte nárok na odstupné.
 • Zastupování při soudních jednáních či jednáních se správními orgány.
 • Uplatňování nároků plynoucích z pracovního poměru, nároků vzniklých při pracovním úrazu.

Whistleblowing

Zavedení Whistleblowingu pro společnosti:
Pomůžeme Vám zavést tzv. systém whistleblowing. Provedeme analýzu Vašich interních dokumentů a upravíme je tak, aby byly v souladu s aktuální právní úpravou. Připravíme pro Vás všechny potřebné dokumenty, které zákon o ochraně oznamovatelů vyžaduje a pomůžeme Vám nastavit efektivní systém ochrany oznamovatelů, které bude pro Vaši společnost nejen přínosem na poli komunikace s oznamovateli, ale také Vás pomůže ochránit před nemalými pokutami.

 • Konzultace ohledně možností whistleblowingu
 • Poskytnutí ochrany oznamovatelům v případě sporu

Agenturní zaměstnávání

 • zajišťujeme kompletní právní servis pro založení a chod agentury práce
 • nabízíme zastoupení agentury práce před správními orgány
 • pomáháme řešit problémy s přidělenými zaměstnanci

„Při podpisu pracovní smlouvy je nutné být obezřetný. Ne každá pracovní smlouva volně stažená z internetu je v souladu s platnými právními předpisy ČR. Vaším zájmem je podepisovat pracovní smlouvy, které nejsou výhodné jen pro jednu smluvní stranu, a které poskytují i slabší straně spravedlivé podmínky. Myslete na možné komplikace předem.“

Mgr. Filip Shrbený

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely marketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group