Jaké jsou povinnosti dlužníka v oddlužení?

 • Vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; dlužník nesmí odmítat možnost si příjem obstarat, také nesmí zatajovat žádný ze svých příjmů.
 • Povinností dlužníka je vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.
 • Hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Dlužník nemůže odmítnout bez souhlasu insolvenčního správce dar ani dědictví.
 • Bez zbytečného odkladu oznámit každou podstatnou změnu (kontaktní údaje, změna zaměstnání, změna rodinného stavu atd.)
 • Vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání.
 • Neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody.
 • Nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit – tj. nevytvářet nové dluhy.

Na jak dlouho budu v insolvenci?

Insolvenční řízení skončí:

 • po uplynutí 60. měsíčních splátek kalendáře (při úhradě více jak 30 % nezajištěných věřitelů se má za to, že povinnosti vynakládání veškerého úsilí nebyly porušeny)
 • jakmile dojde k úhradě 100 % nezajištěných věřitelů
 • po 36. měsících, bude-li uhrazeno více jak 60 % nezajištěných věřitelů, nebo vznikl-li nárok na starobní důchod před schválením oddlužení, nebo byl-li přiznán invalidní důchod II. nebo III. stupně.

Kolik mi bude strháváno měsíčně z příjmu?

To lehce zjistíte po zadání potřebných údajů do insolvenční kalkulačky, kterou naleznete na tomto odkaze: https://insolvence.justice.cz/…tor-splatek/

V čem je výhodnější insolvence oproti exekuci?

VÝHODY

 • Zbavíte se vysokých dluhů, které byste jinak nedokázali splatit.
 • Přestanou vám narůstat úroky.
 • Věřitelé, kteří se nepřihlásí do insolvenčního řízení se nebudou uspokojovat.
 • Můžete vy nebo insolvenční správce některé pohledávky popřít a v důsledku toho snížit celkovou výši dluhu.

NEVÝHODY

 • Budou prováděny přednostní srážky, tedy pravděpodobně vám bude zůstávat méně peněz než při exekuci
 • Průběh oddlužení je veřejně dostupný v insolvenčním rejstříku, a to ještě 5 let po skončení.

Jaký majetek mi nemůže insolvenční správce prodat?

 • Věci osobní potřeby a obvyklé vybavení domácnosti
 • Byt nebo dům, pokud splňuje podmínky tzv. chráněného obydlí, a není-li zajištěný zástavním právem.
 • To, co má nízkou hodnotu, že by utržené peníze nezaplatily ani náklady na prodej a zákonnou odměnu insolvenčního správce.

Můžu si zřídit nový bankovní účet?

 • Ano, můžete.
Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group