Potřebujete vyřešit spor se sousedem? Plánujete koupi nebo prodej movité či nemovité věci? Řešíte dlužné pohledávky či spotřebitelské spory? Zamýšlíte darovat nemovitost rodinnému příslušníkovi?

Občanské právo je široký obor zasahující do každodenních činností každého z nás. Poskytneme Vám kompletní právní servis v občanskoprávních otázkách a budeme Vás kvalitně zastupovat v soudních řízeních.

Nabízíme Vám v této oblasti právní servis zejména v těchto oblastech:

● Příprava a revize smluv

Kompletní právní servis při přípravě kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, specifických smluv a mnoha dalších. Veškeré smlouvy jsou s klienty konzultovány a připraveny dle jeho individuálních potřeb.

● Právní servis při koupi a prodeji nemovitosti

Připravíme smluvní dokumentaci včetně návrhů na vklad do katastru nemovitostí.

● Právní servis při nájmu nemovitosti:

Připravíme dle Vašich požadavků nájemní smlouvu či s Vámi budeme konzultovat nájemní smlouvu a upozorníme Vás na nezákonná ujednání či na nevýhodné podmínky.

● Zastupování v občanskoprávních sporech, pomoc při mimosoudních řešení sporů

Váš případ s Vámi osobně zkonzultujeme, nastíníme možnosti jeho řešení, připravíme žalobu, budeme reagovat na výzvy soudu a budeme se účastnit soudních jednání (doprovodíme Vás, či se budeme účastnit sami).

● Sousedské spory

Pomůžeme Vám najít řešení těchto mnohdy velice obtěžujících situací a v ideálním případě nastolit idylické sousedské vztahy bez sousedských imisí jako je hluk, pach, stínění a další.

● Ochrana spotřebitelů
● Uplatňování práv z náhrady škody
● Vypořádávání spoluvlastnictví
● Vymáhání pohledávek

Právní asistence v exekučním či insolvenčním řízení: Pomůžeme Vám podniknout veškeré kroky pro vymožení Vaší pohledávky soudní cestou (sepsání předžalobní výzvy, žaloby, návrhu na vydání platebního rozkazu), právní pomoc v následujícím exekučním řízení

● Založení a likvidace spolků
● Právní poradenství pro SVJ

● Zajistíme Vám kompletní právní servis spojený s fungováním SVJ, jeho založením, sepsáním stanov a dalších.

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely marketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group