Krupa Global Investments a přidružené společnosti

Naše advokátní kancelář zastupuje klienty, kteří jsou držiteli pohledávek za společností Krupa Global Investments a.s, KGI – Global Investments a.s. a dalších přidružených společností.

Jedná se zejména o pohledávky za firmami EFIT Bohemia, a.s., Acquisition Capital a.s. (dříve Arca Acquisition Capital, a.s.), Pozitive Energy, a.s., VIPAPP, a.s., OH Investments Holding a.s. (dříve Ondrášovka Holding, a.s.), České Lithium a.s., NFA Holding, a.s., BGQ Czech, a.s., Europen Battery Alliance a.s., Acquisition Capital Property a.s. v likvidaci.

Ke stažení: Smlouva o poskytování právních služeb a plná moc

Pro zájemce o právní služby a zastupování ve věci uplatnění pohledávek vůči uvedeným společnostem přikládáme níže dva důležité formuláře – smlouvu a plnou moc.

Služby se vztahují zejména na tyto společnosti:
• Krupa Global Investments a.s. (dříve Crypto a Mining Investments a.s.);
• KGI – Global Investments a.s. (dříve Arca Venture Capital a.s.);
• EFIT Bohemia, a.s.;
• Acquisition Capital a.s. (dříve Arca Acquisition Capital, a.s.);
• Pozitive Energy, a.s.;
• VIPAPP, a.s.;
• OH Investments Holding a.s. (dříve Ondrášovka Holding, a.s.);
• České Lithium a.s.;
• NFA Holding, a.s.;
• BGQ Czech, a.s.;
• Europen Battery Alliance a.s.;
• Acquisition Capital Property a.s. v likvidaci

Služby, kterých se dva níže přiložené dokumenty týkají, jsou včetně uplatnění pohledávek vůči jednotlivým členům této skupiny, avalistům a ručitelům této skupiny.

Součástí spolupráce s naší advokátní kanceláří je také zastupování ve všech soudních (např. civilní, insolvenční, trestní) a jiných řízeních s tímto souvisejících, a to jak před soudy či jinými orgány v České republice tak i ve Slovenské republice, popř. i v dalších státech a k zastupování ve věřitelských orgánech pro případ úpadkových řízení souvisejících s touto koncernovou skupinou, avalisty a ručiteli této skupiny.

Předmětem právních služeb je dále uplatnění nároků na náhradu škody Klienta vůči České národní bance, potažmo České republice, případně jinému orgánu dohledu či dozoru nad finančním trhem, státu, (orgánu) Evropské unie, primárně z titulu zanedbání výkonu dohledu nad finančním trhem, tedy nesprávného úředního postupu.

Dokumenty ke stažení

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group