Právní služby poskytujeme převážně na základě hodinové sazby. Odměna za právní služby je sjednána vždy individuálně podle složitosti a časové náročnosti řešeného problému*. Délka poskytované právní služby je minimálně 15 minut.

V případě sjednání většího objemu práce, či například ze sociálního důvodu, lze sjednat slevu až 25 % ze základní hodinové sazby.

Při poskytování právních služeb mimo pracovní dobu či požadavku na expresní vyřízení může být účtován příplatek k základní hodinové sazbě až do výše 100 %.

V případě osobní účasti partnera kanceláře může být k ceně za právní služby účtován příplatek k základní hodinové sazbě ve výši 25 %.

Odměnu za právní služby lze kromě hodinové sazby dohodnout ad hoc i formou paušálu za určitý počet úkonů, popř. ve věcech vymáhání pohledávek, kombinací paušální odměny a success fee, popř. paušálu a náhrady nákladů řízení přiznaných soudem. Konkrétní návrh odměny je vždy činěn s ohledem na rozsah poskytovaných služeb, časovou náročnost a možná rizika kauzy.

Ceny právních služeb

Popis služby Cena bez DPH
Standardní hodinová sazba standardní právní služby * 3 500 Kč
Zvýšená hodinová sazba Obzvláště složité případy, právní služby poskytované v cizím jazyce ** 4 000–5 000 Kč
Prodej nemovitosti Kompletní servis při převodu nemovitosti, vypracování smluvní dokumentace, návrhu na vklad, zastupování v katastrálním řízení a advokátní úschovu do výše 5 mil. Kč ***
Pro realitní kanceláře nabízíme výhodnější cenové balíčky v případě dlouhodobé spolupráce.
12 000 Kč
Advokátní úschova Poskytnutá v CZK a EUR**** do výše 5 mil. Kč *** 6 000 Kč
Založení s.r.o.   25 000 Kč
Založení akciové společnosti   55 000 Kč
Likvidace obchodní společnosti   od 25 000 Kč

Vysvětlivky

* dle smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené písemně nebo ústně, v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Právní vztah mezi advokátní kanceláří a klientem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami.

** cena nezahrnuje hotové výdaje (soudní, správní a notářské poplatky, cestovní výdaje, náklady znalců, tlumočníků, poštovné atd.) Není-li dohodou stanoveno jinak, činí dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu paušální náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné částku 300 Kč bez DPH na jeden úkon právní služby.

*** + 0,2 % z částky převyšující 5 mil. Kč do 10 mil. Kč včetně, nad 10 mil. Kč dohodou.

**** k sazbě je připočtena částka 1 500,– Kč jako výloha na bankovní poplatky.

Ceny insolvenčních služeb

Popis služby Cena bez DPH
Sepsání insolvenčního návrhu   od 15 000 Kč
Návrh na oddlužení jednotlivce   4 000 Kč
Návrh na společné oddlužení manželů   6 000 Kč
Zastupování v insolvenčním řízení hodinová sazba od 2 000 Kč

Ceny za poskytované právní služby jsou regulovány dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group