Řešíte rozvod a nevíte, jak dále postupovat? Potřebujete zastoupit v rozvodovém řízení? Vedete spor o úpravě péče o dítě? Nevíte si rady s výživným? Potřebujete někoho, kdo Vám bude v probíhajícím soudním sporu oporou? Zanechala Vám blízká osoba pozůstalost?

  • Rozvod manželství: Připravíme návrh a obeznámíme Vás s průběhem celého řízení. Budeme se s Vámi účastnit všech soudních jednání. Právní zastoupení je vhodné jak u sporného, tak nesporného rozvodu.
  • Zrušení registrovaného partnerství: Připravíme návrh a obeznámíme Vás s průběhem celého řízení.
  • Úprava poměrů k nezletilým dětem a výživné: Budeme prostředníkem mezi Vámi a druhým rodičem nezletilého dítětem v této často vypjaté a náročné situaci, kdy třetí nezúčastněná osoba může být přínosem i řešením celého problému. Dojednáme pro Vás dohodu o úpravě poměrů k nezletilým, popř. Vás budeme v tomto řízení či v řízení o výživném zastupovat před soudem. Porušuje-li druhý rodič soudem uložený režim, budeme Vás zastupovat v řízení o nařízení výkonu rozhodnutí nebo vymůžeme neuhrazené výživné.
  • Výživné manželky, výživné neprovdané matky
  • Vypořádání společného jmění manželů: Posoudíme, na jakou část společného jmění manželů máte nárok, zda je možné započíst nějaké výlučné prostředky, a následně připravíme návrh dohody o vypořádání společného jmění manželů nebo podáme žalobu, kde Vás budeme zastupovat.
  • Zastupování v soudním řízení
  • Dědictví: Pomůžeme Vám připravit pořízení pro případ smrti. Zanalyzujeme, zda je výhodnější majetek darovat, či jej zahrnout do závěti. Provedeme Vás dědickým řízením a pomůžeme Vám řešit spory vzniklé s dědictvím (např. v souvislosti se spoluvlastnickým podílem na nemovitosti).

„Rodinné spory jsou pro obě strany vždy velice choulostivou záležitostí, proto se snažíme k naším klientům přistupovat profesionálně s ohledem na citlivost celého případu. Jsme oporou pro naše klienty a snažíme se je podpořit i v mimosoudním řešení.“

Mgr. Filip Shrbený

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uděluji souhlas s použitím svých osobních a kontaktních údajů pro účely marketingu a nabídky služeb společnosti.

Položky formuláře označené * jsou povinné.

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group