Kauzy

Shrnutí aktuální situace na Slovensku

21. 03. 2024

Sledujeme pro naše klienty dění v kauze společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. a přinášíme shrnutí aktuální situace.

Proti společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. je na Slovensku vedeno insolvenční řízení. Do tohoto insolvenčního řízení byly přihlášeny pohledávky jednak za dlužníkem, jednak za společnostmi Nova Green Finance, a.s. a Nova Real Estate Finance, a.s. z titulu ručení.

V tomto insolvenční řízení byla povolena reorganizace. Pro dlužníka to znamená, že bude i nadále podnikat a postupně hradit své závazky dle schváleného reorganizačního plánu po dobu 5 let. První splátka proběhla ke konci roku 2022, druhá ke konci roku 2023.

Všechny pohledávky byly přihlášeny i přímo do insolvenčního řízení každé společnosti.

V této kauze se našim klientům neozýváme pravidelně, jelikož u takto rozsáhlých insolvenčních řízení vše trvá delší dobu z důvodu velkého množství věřitelů, složité struktury společností a obtížnějšího zjišťování majetku. Pro naše klienty celou kauzu bedlivě sledujeme a v případě aktuálních informací je budeme informovat.

Průběh řízení, stejně tak přihlášené pohledávky, můžete sledovat na adrese:
https://isir.justice.cz/…mon/index.do po zadání názvu dlužníka,
popřípadě https://ru.justice.sk/…s/home.xhtml.

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group