Kauzy

Shrnutí aktuální situace

21. 03. 2024

Sledujeme pro naše klienty dění v kauze společnosti Arca Investments a.s. a přinášíme shrnutí aktuální situace.

V rámci probíhajícího insolvenčního řízení proti dlužníkovi společnosti Arca Investments, a.s.,
soud zamítnul dlužníkem předložený předělaný reorganizační plán, kdy jej ani schůze věřitelů neschválila. Dlužník se proti tomuto rozhodnutí odvolal, kdy Vrchní soud v Praze odvolání odmítnul. Usnesení o zamítnutí reorganizačního plánu je tak pravomocné a dlužník tím ztratil přednostní právo na sestavení reorganizační­ho plánu.

Dne 14.2.2023 proběhla schůze věřitelů a věřitelé udělili právo sestavit nový reorganizační plán společnosti IFIS investiční fond, a.s.. Jeho znění by mělo být předloženo do 120 dnů od výzvy soudu, což zatím soud neučinil. Následně bude svolána další schůze věřitelů, na které se bude hlasovat o schválení znění nového reorganizační­ho plánu.

V rámci insolvenčního řízení vedeného na Slovensku proti dlužníkovi společnosti Arca Investments, a.s., byl reorganizační plán přijat, ale byl přijat ve spojení s českým, k čemuž nedošlo. Čeká se tedy, co s reorganizačním plánem na Slovensku udělá fakt, že v Česku k přijetí nedošlo.

V této kauze se našim klientům neozýváme pravidelně, jelikož u takto rozsáhlých insolvenčních řízení vše trvá delší dobu z důvodu velkého množství věřitelů, složité struktury společností a obtížnějšího zjišťování majetku. Pro naše klienty celou kauzu bedlivě sledujeme a v případě aktuálních informací je budeme informovat.

Průběh řízení, stejně tak přihlášené pohledávky, můžete sledovat na adrese:
https://isir.justice.cz/…mon/index.do po zadání názvu dlužníka,
popřípadě https://ru.justice.sk/…s/home.xhtml.

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group