Insolvenční právo

V oboru insolvenčního práva disponujeme komplexním know-how k řešení krizových a úpadkových situací klientů. Naší hlavní předností v této oblasti je, že insolvenční právo řešíme jak z pohledu advokátního, tak i v roli insolvenčního správce v rámci společnosti Langmeier & Co., insolvenční správci v.o.s. Spolupracujeme s ekonomickými a daňovými poradci, znalci a znaleckými ústavy a [...]
Číst dále

GDPR

V oblasti práva na ochranu osobních údajů Vám můžeme nabídnout komplexní služby zahrnující například analýzu nakládaní s osobními údaji pro Váš podnik, zpracování vnitřních předpisů podniku nebo jejich přizpůsobení Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky GDPR). Rádi Vás také budeme zastupovat v řízení vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo ve sporech o zákonnost [...]
Číst dále

Zdravotnické právo

V tomto oboru poskytujeme právní služby zejména pacientům ve sporech o náhradu škody způsobené zdravotnickým zařízením. Rovněž se zabýváme i poskytováním komplexních právních služeb pro zdravotnická zařízení, včetně řízení o náhradu škody, úhradové spory apod. V oboru zdravotnického práva jsme rovněž publikovali řadu odborných článků.
Číst dále

Vymáhání pohledávek

Máte v ruce pravomocný rozsudek soudu, a přesto se cítíte proti dlužníkovi bezmocní a nedaří se Vám pohledávku získat? Neváhejte se na nás obrátit, sepíšeme exekuční návrh a budeme Vás odborně zastupovat v exekučním řízení, abychom zajistili co nejrychlejší a účinné vymožení pohledávky. Zastupujeme také věřitele při hromadném vymáhání pohledávek. Právní služby poskytujeme také v [...]
Číst dále

Ústavní právo

V oblasti ústavního práva nabízí naše kancelář zejména vypracování ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ve spojení s ustanovením § 72 a následujících zákona o Ústavním soudu. Lze vypracovat i ústavní stížnost orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu podle čl. 87 odst. [...]
Číst dále

Trestní právo

V rámci trestního práva poskytujeme právní pomoc při obhajobě ve všech stádiích trestního řízení. Specializujeme se zejména na obhajobu ve věcech hospodářské, daňové a dotační trestné činnosti. Odbornou právní pomoc nabízíme i poškozeným právnickým a fyzickým osobám při uplatnění jejich nároků, kdy klademe důraz na dosažení náhrady újmy (jak majetkové, tak nemajetkové) již v trestním [...]
Číst dále

Správní právo

V široké oblasti správního práva poskytujeme našim klientům komplexní právní pomoc při jednání se správními úřady a jinými institucemi a zastupujeme je před správními soudy. Zastupujeme občany, podnikající fyzické osoby i obchodní společnosti v řízení před finančními úřady, stavebními či katastrálními úřady, dopravními úřady, ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy.
Číst dále

Sportovní právo

V oboru sportovního práva jsme připraveni poskytnout právní poradenství a služby především sportovcům, sportovním klubům a sportovním svazům. Pomůžeme Vám při uzavírání veškerých smluv, včetně smluv s hráčskými agenty, reklamními agenturami a obchodními partnery, dohlédneme na správnost přestupové dokumentace. Součástí poradenství je i zajištění souladu činnosti sportovního subjektu s GDPR. Vypracujeme pro Vás pravidla, řády, [...]
Číst dále

Rodinné právo

Advokáti naší kanceláře se s maximální péčí, kterou tato oblast bezpochyby vyžaduje, věnují našim klientům zejména v rozvodových řízeních, v řízeních o vypořádání společného jmění manželů nebo v řízeních o výživném, a to s důrazem na specifika jednotlivých klientů.
Číst dále