Televize

ČT 24 – Studio ČT 24, kauza Bátora, 18. 8. 2011, http://www.ceskatelevize.cz/…11058310818/ ČT 1 – Události, kauza Mostecká uhelná, 27. 12. 2011 http://www.ceskatelevize.cz/…ilni-zalobu/ ČT 24 – Události, komentáře, kauza Mostecká uhelná, 27. 12. 2011 http://www.ceskatelevize.cz/…11000371227/ ČT 2 – Ta naše povaha česká, Atomová víra, 4.1.2012 http://www.ceskatelevize.cz/…tomova-vira/ ČT 1 – Události, kauza Mostecká uhelná, 8. 1. […]

Číst dále

Insolvenční právo

V oboru insolvenčního práva disponujeme komplexním know-how k řešení krizových a úpadkových situací klientů. Naší hlavní předností v této oblasti je, že insolvenční právo řešíme jak z pohledu advokátního, tak i v roli insolvenčního správce v rámci společnosti Langmeier & Co., insolvenční správci v.o.s. Spolupracujeme s ekonomickými a daňovými poradci, znalci a znaleckými ústavy a [...]
Číst dále

GDPR

V oblasti práva na ochranu osobních údajů Vám můžeme nabídnout komplexní služby zahrnující například analýzu nakládaní s osobními údaji pro Váš podnik, zpracování vnitřních předpisů podniku nebo jejich přizpůsobení Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky GDPR). Rádi Vás také budeme zastupovat v řízení vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo ve sporech o zákonnost [...]
Číst dále

Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Naše stránky využívají některé nástroje, které pracují s Vašimi daty a aktivitou na stránkách, nicméně nepředstavují zpracování osobních údajů podléhající souhlasu subjektu údajů ve smyslu nařízení (EU) 679/2016 (GDPR). Jedná se především o nástroje, které jsou z působnosti nařízení jsou vyňaty: základní cookies, například ty, které rozpoznávají jazyk, jsou používané [...]
Číst dále

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
Číst dále

Ceník služeb

Odměna za právní služby je sjednána vždy individuálně podle složitosti, časové náročnosti řešeného problému, a to na základě smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené písemně, nebo ústně, v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Právní vztah mezi advokátní společností a klientem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami. Možnosti stanovení ceny […]

Číst dále

Reorganizace

Reorganizace je způsobem řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje především ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli. Reorganizace připadá v úvahu jen u podnikatelů, kte­ří nejsou v likvidaci, nejsou obchodníky s cennými papíry nebo osobami oprávněnými k obchodování na komoditní burze podle [...]
Číst dále

Oddlužení

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, který ve zvýšené míře zohledňuje sociální aspekty před hledisky ekonomickými. Má umožnit dlužníkovi „nový start“ a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu, a to alespoň do předpokládané výše 30 % v případě nezajištěných věřitelů. U zajištěných věřitelů se počítá s uspokojením ze zajištění. Oddlužení je řešením především pro ty dlužníky, [...]
Číst dále

Konkurs

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají. Insolvenční soud rozhodne o prohlášení konkursu buď samostatným rozhodnutím, nebo toto rozhodnutí spojí s rozhodnutím o úpadku za předpokladu, že dlužníkem je osoba, u které je vyloučena [...]
Číst dále