Aequitas Capital Investment

Zajišťujeme právní servis pro společnost Aequitas Capital Investment .a.s., která je alternativním investičním fondem dle ust. § 15 ZISIF. Společnost Alternativní investiční fond je zapsán na seznamu ČNB. V současné době se společnost Aequitas Capital Investment a.s. zaměřuje na developerské projekty v oblasti horských nemovitostí. Přičemž do budoucna počítá i s realizací své druhé části, [...]
Číst dále

Moratorium

Moratorium je instrument, který umožňuje oddálit prohlášení úpadku dlužníka až o 4 měsíce. Tím mu poskytuje dočasnou ochranu před věřiteli, dává mu prostor s nimi jednat a nadále vyvíjet podnikatelskou činnost a tím odvrátit hrozící zánik podnikatelské činnosti. Navrhnout vyhlášení moratoria může dlužník, který je podnikatelem (vyjma právnických osob v likvidaci), a to buď ještě před zahájením [...]
Číst dále

Likvidace

Rozhodli jste se, nebo jste z různých důvodů nuceni zrušit svou společnost? Tímto okamžikem pro Vás daná situace nekončí. Je nutno provést likvidaci společnosti až do okamžiku jejího výmazu z obchodního rejstříku. Pokud si s danou problematikou nevíte rady, včetně samotného rozhodnutí zda danou společnost zrušit, dokážeme Vám s tímto poradit a daný proces Vám tak usnadnit. Hlavním účelem [...]
Číst dále

Krizové řízení podniku

V rámci problematiky krizového řízení podniku se specializujeme na řešení a prevenci akutních krizí podniku. Akutní fází krize podniku obvykle rozumíme situaci, kdy podniku hrozí existenční problémy, které se projevují často ve formě platební neschopnosti (podnik nemá na mzdy zaměstnanců, nemá na úhradu faktur, je v prodlení s úhradou úvěrů apod.). Je to situace, kdy je podnik oslaben [...]
Číst dále

Dotace

Poskytujeme komplexní služby spojené s využíváním dotací z Evropské unie a národních zdrojů. Dokážeme Vám vyhledat dotační výzvu dle Vašich možností, a to s ohledem na námi prováděný monitoring dotačního trhu. V případě již vybraného dotačního projektu s Vámi prokonzultujeme jeho výhody a možná úskalí. V období následné realizace dotačního projektu zajišťujeme veškerou komunikaci s projektovým manažerem, včetně zadávání informací o plnění [...]
Číst dále

Televize

ČT 24 – Studio ČT 24, kauza Bátora, 18. 8. 2011, http://www.ceskatelevize.cz/…11058310818/ ČT 1 – Události, kauza Mostecká uhelná, 27. 12. 2011 http://www.ceskatelevize.cz/…ilni-zalobu/ ČT 24 – Události, komentáře, kauza Mostecká uhelná, 27. 12. 2011 http://www.ceskatelevize.cz/…11000371227/ ČT 2 – Ta naše povaha česká, Atomová víra, 4.1.2012 http://www.ceskatelevize.cz/…tomova-vira/ ČT 1 – Události, kauza Mostecká uhelná, 8. 1. […]

Číst dále

Insolvenční právo

V oboru insolvenčního práva disponujeme komplexním know-how k řešení krizových a úpadkových situací klientů. Naší hlavní předností v této oblasti je, že insolvenční právo řešíme jak z pohledu advokátního, tak i v roli insolvenčního správce v rámci společnosti Langmeier & Co., insolvenční správci v.o.s. Spolupracujeme s ekonomickými a daňovými poradci, znalci a znaleckými ústavy a [...]
Číst dále

GDPR

V oblasti práva na ochranu osobních údajů Vám můžeme nabídnout komplexní služby zahrnující například analýzu nakládaní s osobními údaji pro Váš podnik, zpracování vnitřních předpisů podniku nebo jejich přizpůsobení Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky GDPR). Rádi Vás také budeme zastupovat v řízení vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo ve sporech o zákonnost [...]
Číst dále

Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Naše stránky využívají některé nástroje, které pracují s Vašimi daty a aktivitou na stránkách, nicméně nepředstavují zpracování osobních údajů podléhající souhlasu subjektu údajů ve smyslu nařízení (EU) 679/2016 (GDPR). Jedná se především o nástroje, které jsou z působnosti nařízení jsou vyňaty: základní cookies, například ty, které rozpoznávají jazyk, jsou používané [...]
Číst dále

Informace pro spotřebitele

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.
Číst dále