Aequitas Capital Investment

Zajišťujeme právní servis pro společnost Aequitas Capital Investment .a.s., která je alternativním investičním fondem dle ust. § 15 ZISIF. Společnost Alternativní investiční fond je zapsán na seznamu ČNB. V současné době se společnost Aequitas Capital Investment a.s. zaměřuje na developerské projekty v oblasti horských nemovitostí. Přičemž do budoucna počítá i s realizací své druhé části, která je zaměřené na restrukturalizaci průmyslových podniků, zasažených nastávající ekonomickou krizí.

Více informací naleznete na webových stránkách investičního fondu ( www.aequitascapital.eu )