Ceník služeb

Odměna za právní služby je sjednána vždy individuálně podle složitosti, časové náročnosti řešeného problému, a to na základě smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené písemně, nebo ústně, v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Právní vztah mezi advokátní společností a klientem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami.

Možnosti stanovení ceny právních služeb

  1. Hodinová sazba času vynaloženého advokátní kanceláří na řešení příslušné právní kauzy. Základní hodinová sazba činí 2.000,– Kč + DPH (tj. 2.420,– Kč včetně DPH), v případě obzvláště složitých případů, popř. v případě poskytování služeb v cizím jazyce může být k této sazbě účtován příplatek až 25%. Naopak, v případě sjednání většího objemu práce, či z např. sociálního důvodu, lze sjednat slevu až 25% ze základní hodinové sazby.
  2. Odměnu za právní služby lze kromě hodinové sazby dohodnout ad hoc i formou paušálu za určitý počet úkonů, popř. ve věcech vymáhání pohledávek, kombinací paušální odměny a success fee, popř. paušálu a náhrady nákladů řízení přiznaných soudem. Konkrétní návrh odměny je vždy činěn s ohledem na rozsah poskytovaných služeb, časovou náročnost a možná rizika kauzy.
  3. Pro fyzické osoby nabízíme kompletní právní servis při převodu nemovitostí, zahrnující vypracování smluvní dokumentace, návrhu na katastrální úřad, zastupování v katastrálním řízení a advokátní úschovu za cenu 6.000 – 10.000,– Kč + DPH (tj. 7.260 – 12.100,– Kč včetně DPH). Pro realitní kanceláře nabízíme komplexní právní servis (kupní smlouva, advokátní úschova, ověření podpisu) za cenu 5.000,– Kč + DPH (tj. 6.050,– Kč včetně DPH).
  4. V případě advokátní úschovy činí odměna bez DPH 4.000,– Kč (tj. 4.840,– Kč včetně DPH) + 0,2% z částky nad 1.000.000,– Kč. V případě úschovy v EURech k tomu dále účtujeme bankovní poplatky ve výši cca 500 – 1000,– Kč. V případě větších částek či většího množství úschov je možné dohodnout slevu až 50%.
  5. Kompletní servis při založení:
    a) společnosti s ručením omezeným 20.000,– Kč + DPH (tj.24.200,– Kč včetně DPH)
    b) akciové společnosti 55.000,– Kč + DPH (tj. 66.550,– Kč včetně DPH)

Ceny za poskytované právní služby jsou regulovány dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti, č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Případně poskytnuté slevy se nesčítají. Pro konkrétní službu lze poskytnout pouze jednu slevu.

Odměna nezahrnuje hotové výdaje (např. soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, cestovní výdaje, náklady znaleckých posudků, poštovné, telekomunikační poplatky apod.). Není-li dohodou stanoveno jinak, činí dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu paušální náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné částku 300 Kč bez DPH (tj. 363,– Kč včetně DPH) na jeden úkon právní služby.

Řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.