JUDr. Jan Langmeier, MBA Advokát a insolvenční správce JUDr. Jan Langmeier, MBA

JUDr. Jan Langmeier, MBA

Advokát a insolvenční správce
Insolvence a restrukturalizace Občanské právo Obchodní právo Správní právo Trestní právo

Advokát a insolvenční správce
Vystudoval v roce 2009 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2012 složil advokátní zkoušky a dále se věnoval generální praxi. V roce 2015 se stal insolvenčním správcem a v letech 2018 – 2023 působil jako insolvenční správce se zvláštním povolením. Je členem mezinárodní organizace INSOL Europe, evropské organizace sdružující profesionály v oblasti úpadku, insolvence a obnovy společností. Kromě insolvenčního práva se zabývá zejména spornou agendou. Dále je zapsán v seznamu likvidátorů a nucených správců vedeném Českou národní bankou. Je rovněž zapsán na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Působí rovněž jako člen rozkladové komise ministra vnitra ČR. Od roku 2020 působí jako usazený evropský advokát na Slovensku.

JUDr. Jan Langmeier, MBA
Mgr. Bc. Aneta Mikešková Advokátka / Řídící partnerka kanceláře Mgr. Bc. Aneta Mikešková

Mgr. Bc. Aneta Mikešková

Advokátka / Řídící partnerka kanceláře
Občanské právo Obchodní právo Advokátní úschovy Insolvence Právo nemovitostí Vymáhání pohledávek

Vystudovala v roce 2018 Právnickou fakultu ZČU v Plzni, obor Právo, předtím v roce 2012 na Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s. obor Soudní a notářská administrativní činnost. V praxi se nejčastěji věnuje právu občanskému, obchodnímu, insolvenčnímu a smluvní agendě. V advokátní kanceláři působí od roku 2018, přičemž od roku 2022 je řídící partnerkou kanceláře.

Mgr. Bc. Aneta Mikešková
Mgr. Filip Shrbený Advokát Mgr. Filip Shrbený

Mgr. Filip Shrbený

Advokát
Cizinecké právo Trestní právo Obchodní právo Insolvence

Vystudoval v roce 2016 Západočeskou univerzitu v Plzni, Právnickou fakultu a v roce 2021 složil advokátní zkoušky. Věnuje se především kauzám cizineckého, trestního a obchodního práva. Zároveň Vám dokáže poradit ohledně žádostí o dotace z evropských unijních fondů. Právní služby poskytuje také v anglickém jazyce.

Mgr. Filip Shrbený
Mgr. Ludmila Šturmová Advokátka Mgr. Ludmila Šturmová

Mgr. Ludmila Šturmová

Advokátka
Občanské právo Stavební právo Rodinné právo Insolvence

V roce 2013 dokončila studia na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo a v roce 2016 složila advokátní zkoušky. V naší advokátní kanceláři se věnuje především právu insolvenčnímu a občanskému s důrazem na právo rodinné.

Mgr. Ludmila Šturmová
Mgr. Petra Mlejnková Advokátka Mgr. Petra Mlejnková

Mgr. Petra Mlejnková

Advokátka
Občanské právo Trestní právo Právo nemovitostí Advokátní úschovy

V roce 2018 dokončila Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo a právní věda. Po absolvování tříleté praxe advokátní koncipientky v roce 2022 úspěšně složila advokátní zkoušky. V praxi se nejčastěji věnuje právu občanskému a trestnímu. 

Mgr. Petra Mlejnková
Mgr. Tereza Lugmajerová Advokátka Mgr. Tereza Lugmajerová

Mgr. Tereza Lugmajerová

Advokátka
Občanské právo Obchodní právo Insolvence Zdravotnické právo Veřejné zakázky

V roce 2018 dokončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2022 složila advokátní zkoušky.  Ve své praxi se věnuje převážně právu občanskému, obchodnímu, insolvenčnímu a zdravotnickému. Dokáže též poskytnout právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek.

Mgr. Tereza Lugmajerová
Mgr. Dominik Hoda Advokátní koncipient Mgr. Dominik Hoda

Mgr. Dominik Hoda

Advokátní koncipient
Občanské právo Trestní právo Rodinné právo Právo nemovitostí Ústavní právo

Je absolventem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde v roce 2021 získal titul Mgr. Svou praxi vykonává zejména v oblasti vlastnického práva, trestního práva, rodinného práva, práva nemovitostí a ústavního práva. Vedle své advokátní praxe působí také v rámci doktorského studia na Katedře občanského práva a na Katedře ústavního a evropského práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. V rámci doktorského studia publikuje odborné články ve sbornících či odborných časopisech a pravidelně se účastní vědeckých konferencí.

Mgr. Dominik Hoda
Mgr. Bc. Kateřina Sekyrková Advokátní koncipientka Mgr. Bc. Kateřina Sekyrková

Mgr. Bc. Kateřina Sekyrková

Advokátní koncipientka
Cizinecké právo Pracovní právo Občanské právo Obchodní právo

V roce 2021 dokončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zároveň absolvovala bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Mezinárodní obchod. Ve své praxi se věnuje především právu cizineckému, občanskému a obchodnímu s důrazem na likvidace obchodních společností. 

Mgr. Bc. Kateřina Sekyrková
Mgr. Bc. Julie Gryciková Advokátní koncipientka Mgr. Bc. Julie Gryciková

Mgr. Bc. Julie Gryciková

Advokátní koncipientka
Občanské právo Obchodní právo

V roce 2023 úspěšně ukončila svá studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a zároveň absolvovala bakalářský program na téže univerzitě specializující se na sociální práci s důrazem na oblast oddlužování. V praxi se většinou věnuje občanskému a obchodnímu právu.

Mgr. Bc. Julie Gryciková
JUDr. Jan Barák Advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením JUDr. Jan Barák

JUDr. Jan Barák

Advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením
Insolvence Obchodní právo Finanční právo

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., 2010, Mgr., 2009). V roce 2014 složil advokátní zkoušky. Působí rovněž jako insolvenční správce se zvláštním povolením (obecná zkouška, 2016, zvláštní zkouška, 2023). Ve své dlouholeté praxi se specializuje především na insolvenční právo, právo obchodních společností a finanční právo.

JUDr. Jan Barák
Mgr. et Mgr. Martina Stínková Advokátka a insolvenční správkyně Mgr. et Mgr. Martina Stínková

Mgr. et Mgr. Martina Stínková

Advokátka a insolvenční správkyně
Insolvence Občanské právo Obchodní právo Správní právo Trestní právo

Vystudovala v roce 1995 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1999 složila advokátní zkoušky a dále se věnovala generální praxi. Roku 2000 se stala správcem konkursní podstaty a v roce 2010 se stala insolvenčním správcem. V roce 2009 vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci obor psychologie. Kromě insolvenčního práva se zabývá zejména spornou agendou. Dále je zapsána v seznamu likvidátorů a likvidačních správců pozůstalosti.

Mgr. et Mgr. Martina Stínková
Ing. Tomáš Poláček Insolvenční správce Ing. Tomáš Poláček

Ing. Tomáš Poláček

Insolvenční správce
Insolvence

Insolvenční správce

V roce 2012 ukončil Vysokou školu podnikání, a.s. v Ostravě. Praxi konkurzního správce v roce 2009 transformoval na insolvenčního správce.

Ing. Tomáš Poláček
Mgr. Barbora Kocourková Insolvenční specialista Mgr. Barbora Kocourková

Mgr. Barbora Kocourková

Insolvenční specialista
Insolvence

V roce 2018 dokončila studium magisterského oboru Obchodně-právní vztahy na CEVRO Institutu. Již během studia získala generální praxi v naší advokátní a insolvenční kanceláři. Nyní je u nás specialistkou na insolvenční právo. Zaměřuje se zejména na řešení úpadku oddlužením.

Mgr. Barbora Kocourková
Sabina Gregorová Insolvenční specialistka Sabina Gregorová

Sabina Gregorová

Insolvenční specialistka
Sabina Gregorová

Od roku 2022 studuje vysokou školu CEVRO Institut, obor Obchodně-právní vztahy. V kanceláři působím od roku 2021 na pozici office managerky.

Sabina Gregorová
Petra Pilařová Office manažerka Petra Pilařová

Petra Pilařová

Office manažerka
Petra Pilařová

V advokátní kanceláři pracuje od března 2023 na pozici office manažerky. Stará se především o plynulý chod advokátní kanceláře a je administrativní podporou pro celý advokátní tým.

Petra Pilařová

Napište nám

Odeslat zprávu Odesláno Chyba

Zpráva úspěšně odeslána

Napsat další