Média & PR

Whistleblowing 3. - Povinnosti zaměstnavatelů

05. 06. 2024

whistleblowing

Whistleblowing a povinnosti zaměstnavatelů plynoucí ze zákona o ochraně oznamovatelů

Od 15. prosince 2023 vstoupil plně v účinnost zákon o ochraně oznamovatelů. Tento zákon přinesl nová pravidla, která nejenže chrání oznamovatele, ale také stanoví zákonnou povinnost pro vybrané společnosti. Ve většině případů se jedná o společnosti s větším počtem zaměstnanců. Ignorování tohoto zákona může mít pro společnosti vážné následky.
Zákon o ochraně oznamovatelů klade důraz na důležitou roli oznamovatelů v odhalování problémů a nesrovnalostí uvnitř každé společnosti. Oznamovatelé jsou klíčovými strážci integrity a transparentnosti. Ignorování jejich hlasů nejenže může ohrozit chod společnosti, ale může mít vážné právní a reputační důsledky.
Podle zákona o ochraně oznamovatelů jsou společnosti, které zaměstnávají 50 a více zaměstnavatelů, a to včetně agenturních zaměstnanců a zaměstnanců pracujících na dohodu, povinny zavést systém ochrany oznamovatelů a mechanismy, které slouží k anonymnímu nahlašování oznámení a řešení protiprávního jednání. Stejnou povinnost mají povinné osoby dle zákona AML (zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) bez ohledu na počet zaměstnanců.
Pokud tyto společnosti nezavedou systém ochrany oznamovatelů, riskují, že oznamovatelé budou nuceni svá sdělení o problémech nahlásit ministerstvu spravedlnosti. To může znamenat začátek vážného vyšetřování, které může společnosti způsobit velké nepříjemnosti a finanční ztráty. Ministerstvo spravedlnosti bude činit případné kroky, které se mohou společnosti nerespektující zákon o ochraně oznamovatelů znatelně dotknout.
V nejhorším případě se oznamovatelé mohou obrátit na média. Tato situace může vést k veřejnému skandálu, který by mohl značně poškodit pověst společnosti a ztrátu důvěru klientů a investorů.

Pomůžeme vám se zavedením ochrany oznamovatelů
Naše advokátní kancelář je připravena pomoci společnostem povinným dle zákona o ochraně oznamovatelů s implementací systému ochrany oznamovatelů, který nejenže plní zákonné požadavky, ale také vytváří bezpečné a důvěrné pracovní prostředí pro zaměstnance. Naše odborné poradenství pomůže zabránit nepříjemným situacím a společně zajistíme efektivní interní řešení problémů.

Mgr. Bc. Julie Gryciková
advokátní koncipientka

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group