Média & PR

Whistleblowing 2. - Zákon o ochraně oznamovatelů

04. 06. 2024

whistleblowing

Whistleblowing a zákon o ochraně oznamovatelů:
Nová příležitost pro společnosti k budování důvěry a integrity.

Dne 15. prosince 2023 vstoupil plně v účinnost zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.. Cílem tohoto zákona je úprava postupu pro podávání oznámení o možném protiprávním jednání a jeho následném posouzení, příprava podmínek pro tzn. oznamovatele protiprávního jednání a úprava působnosti Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů. Zákon o ochraně oznamovatelů představuje důležitý krok směrem k lepšímu řízení firemních procesů a udržení integrity společností. Tento zákon stanovuje nová pravidla, která mají zajistit, že společnosti vytvoří prostředí, ve kterém mohou zaměstnanci a další osoby interně oznamovat problémy a nesrovnalosti v rámci organizace. Cílem implementace tohoto opatření je ochránit společnosti před nežádoucími následky, které by mohly vzniknout z řešení problémů mimo rámec společnosti, a zároveň naplnit zákonnou povinnost. Zákon o ochraně oznamovatelů vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Oznamovatelé, neboli whistlebloweři, hrají klíčovou roli při odhalování problémů a nesrovnalostí v rámci společností a organizací. Právě tito jednotlivci jsou těmi, kteří mohou přispět k vytvoření spravedlivějšího a etického pracovního prostředí pro všechny. Oproti stížnosti by oznamované informace v rámci whistleblowingu měly mít zásadnější dopad a jejich odhalení by mělo být věcí veřejného zájmu. Obecně lze říci, že oznamovatelé mohou nahlásit problém interně uvnitř organizace či externě policejnímu orgánu, správnímu či médiím. Předmětem této právní úpravy je především interní whistleblowing a nastavení pravidel vnitřního oznamovacího systému.

Zákon o ochraně oznamovatelů přináší společnostem povinnost zřídit systém vnitřní ochrany oznamovatelů. Tím vede k vytvoření ochranné zóny pro ty, kteří mají odvahu mluvit o problémech a nepravostech uvnitř organizace. Vytvoření tohoto prostoru, kde oznamovatelé mohou sdílet svá sdělení bez obav, je klíčem k budování důvěry a integritě společnosti. Mnohdy existence takovéhoto systému dodá oznamovatelům odvahu, jelikož často u oznamovatelů převládá strach z možných dopadů a osobních problémů, které by jim mohly vzniknout v souvislosti s oznámením nějakého nekalého jednání.

Kdo je povinen tento systém dle zákona o ochraně oznamovatelů zavést:

  • Společnosti zaměstnávající 50 a více zaměstnanců, a to včetně agenturních zaměstnanců a zaměstnanců pracujících na dohodu.
  • Osoby povinné podle AML zákona (z. č. 253/2008 Sb.), bez ohledu na počet zaměstnanců.

Naše advokátní kancelář Vás provede bludištěm zákonných povinností při implementaci systému ochrany oznamovatelů. Jsme zde, abychom vám pomohli vytvořit prostředí, kde budou oznamovatelé chráněni a jejich obavy budou brány vážně. Naše odborné poradenství a know-how vám pomohou dosáhnout souladu s novými pravidly a budovat kulturu transparentnosti a důvěry.

Mgr. Bc. Julie Gryciková
advokátní koncipientka

Jsme součástí skupiny AEQUITAS Group.
Aequitas Group