Možnosti stanovení ceny právních služeb

P.č. Popis služby Cena
1 Uvedená cena je za základní hodinová sazba vynaložená advokátní kanceláří na řešení příslušné právní kauzy. V případě obzvláště složitých případů, popř. v případě poskytování služeb v cizím jazyce může být k této sazbě účtován příplatek až 25%. Naopak, v případě sjednání většího objemu práce, či z např. sociálního důvodu, lze sjednat slevu až 25% ze základní hodinové sazby. 3.000 – 5.000,- Kč + DPH (tj. 3.630,- Kč – 6.050,- Kč včetně DPH)
2 Odměnu za právní služby lze kromě hodinové sazby dohodnout ad hoc i formou paušálu za určitý počet úkonů, popř. ve věcech vymáhání pohledávek, kombinací paušální odměny a success fee, popř. paušálu a náhrady nákladů řízení přiznaných soudem. Konkrétní návrh odměny je vždy činěn s ohledem na rozsah poskytovaných služeb, časovou náročnost a možná rizika kauzy. ---
3 V případě osobní účasti partnera kanceláře může být k ceně účtován příplatek k ceně ve výši 25 %. Při poskytování právních služeb v cizím jazyce, poskytování právních služeb mimo pracovní dobu, či požadavku na expresní vyřízení může být účtován příplatek k ceně až do výše 100 %
4 Nabízíme kompletní právní servis při převodu nemovitosti, zahrnující vypracování smluvní dokumentace, návrhu na vklad, zastupování v katastrálním řízení a advokátní úschovu. 12.000,- Kč + DPH (tj. 14.520,- Kč včetně DPH) v případě úschovy částky do 5.000.000,- Kč včetně, jinak + 0,2% z částky převyšující 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč včetně, nad 10.000.000,- Kč dohodou
5 Pro dlouhodobě spolupracující realitní kanceláře nabízíme komplexní právní servis při převodu nemovitosti. 8.500 + DPH (tj. 10.285,- Kč včetně DPH) v případě úschovy částky do 5.000.000,- Kč včetně, jinak + 0,2% z částky převyšující 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč včetně, nad 10.000.000,- Kč dohodou
6 Advokátní úschova v českých korunách a odměny za její poskytnutí. V případě větších částek či většího množství úschov je možné dohodnout slevu. 6.000,- Kč + DPH (tj. 7.260,- Kč včetně DPH) v případě úschovy částky do 5.000.000,- Kč včetně, jinak + 0,2% z částky převyšující 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč včetně, nad 10.000.000,- Kč dohodou
7 Advokátní úschova v EURech a odměny za její poskytnutí. V případě větších částek či většího množství úschov je možné dohodnout slevu. 6.000,- Kč + DPH (tj. 7.260,- Kč včetně DPH) pro úschovu finančních prostředků do výše 5.000.000,- Kč včetně, jinak + 0,2% z částky převyšující 5.000.000,- Kč do 10.000.000,-Kč včetně + 1.500,- Kč jako výloha na bankovní poplatky, nad 10.000.000,- Kč dohodou
8 Kompletní servis při založení společnosti – Společnost s ručením omezeným. 20.000,– Kč + DPH (tj.24.200,– Kč včetně DPH)
9 Kompletní servis při založení společnosti – Akciová společnost. 55.000,– Kč + DPH (tj. 66.550,– Kč včetně DPH)

Ceny za poskytované právní služby jsou regulovány dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti, č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna nezahrnuje hotové výdaje (např. soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, cestovní výdaje, náklady znaleckých posudků, poštovné, telekomunikační poplatky apod.). Není-li dohodou stanoveno jinak, činí dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu paušální náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné částku 300 Kč bez DPH (tj. 363,– Kč včetně DPH) na jeden úkon právní služby.

Insolvenční služby

P.č. Popis služby Cena
1 Oddlužení 4.000,– Kč + DPH, v případě společného oddlužení manželů 6.000,– Kč + DPH
2 Soupis insolvenčního návrhu (mimo oddlužení) od 8.000,– Kč + DPH
3 Zastupování v insolvenčním řízení od 2.000,– Kč + DPH za úkon
4 Likvidace obchodní společnosti od 20.000,– Kč + DPH

Odměna nezahrnuje hotové výdaje (např. soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, cestovní výdaje, náklady znaleckých posudků, poštovné, telekomunikační poplatky apod.). Není-li dohodou stanoveno jinak, činí dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu paušální náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné částku 300 Kč bez DPH (tj. 363,– Kč včetně DPH) na jeden úkon právní služby.

Řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

sebastian-pichler-baqh53vqutc-unsplash.jpg

Napište nám

Odeslat zprávu Odesláno Chyba

Zpráva úspěšně odeslána

Napsat další