Our law firm represents a number of clients who have claims against the group C2H Equity a.s.
This group was founded and is led by Mr. Michal Mička, and among the notable companies that are part of this group are the clothing brands Pietro Filipi and Kara.

Ke stažení: Smlouva o poskytování právních služeb a plná moc

Pro zájemce o právní služby a zastupování ve věci uplatnění pohledávek vůči koncernové skupině C2H Equity a.s. přikládáme níže dva důležité formuláře – smlouvu a plnou moc.

Služby, kterých se tyto dva dokumenty týkají, jsou včetně uplatnění pohledávek vůči jednotlivým členům této skupiny, avalistům a ručitelům této skupiny a k zastupování ve všech soudních (např. civilní, insolvenční, trestní) a jiných řízeních s tímto souvisejících, a to jak před soudy či jinými orgány v České republice a k zastupování ve věřitelských orgánech pro případ úpadkových řízení souvisejících s touto koncernovou skupinou, avalisty a ručiteli této skupiny.

Dokumenty ke stažení

We are a part of the AEQUITAS Group.
Aequitas Group