JUDr. Jan Langmeier виконує обов'язки банкрутного керуючого з 2015 року. З 2018 року він працює як банкрутний керуючий зі спеціальним дозволом. У 2019 році JUDr. Jan Langmeier заснував компанію Langmeier & Co., insolvenční správci v.o.s., де співпрацює з іншими досвідченими банкрутними керуючими.

Що вам потрібно знати про банкрутство

Закон № 182/2006 Зб., про неспроможність та способи її вирішення (банкрутний закон), розрізняє такі форми неспроможності: платіжна неспроможність, надмірна заборгованість та загроза банкрутства. У всіх трьох випадках йдеться про ситуацію, коли боржник не в змозі своєчасно сплачувати свої борги.

Метою банкрутного процесу є обрання способу врегулювання боргів таким чином, щоб досягти пропорційного та максимально можливого задоволення всіх кредиторів боржника. Банкрутство таким чином надає боржникам можливість зменшити та врегулювати свої борги і досягти „нового старту“, а також дозволяє кредиторам стягнути (принаймні частину) своїх вимог. Способами вирішення неспроможності є реструктуризація боргів, конкурсне провадження та реорганізація.

Більше про банкрутство

JUDr. Jan Barák

Платіжна неспроможність

Виникає, якщо у боржника є більше кредиторів і його зобов'язання перевищують 30 днів після строку оплати, і він не може їх виконати. Нездатність виконати свої зобов'язання може виникнути у випадку, коли боржник припиняє платежі значної частини своїх грошових зобов'язань або не виконує свої зобов'язання більше 3 місяців. Причиною платіжної неспроможності також є неможливість досягти задоволення вимоги до боржника шляхом примусового виконання рішення.

Надмірна заборгованість

Боржник, який є юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, потрапляє у надмірну заборгованість, якщо у нього є більше кредиторів, і загальна вартість його зобов'язань перевищує вартість його майна.

Загроза банкрутства

Це ситуації, коли можна обґрунтовано передбачити, що боржник не зможе сплатити значну частину своїх боргів.

АШІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Реструктуризація боргів

Реструктуризація боргів – це процес вирішення неплатоспромо­жності, регульований банкрутним законом.

Реорганізація

Це спосіб вирішення неплатоспромо­жності, при якому зберігається функціонування підприємства боржника.

Конкурс

Це ліквідаційний спосіб вирішення неплатоспроможності для фізичних та юридичних осіб.

Ліквідація

Це процес ліквідації компанії, який здійснює призначений ліквідатор.

Ми є частиною групи AEQUITAS.
Aequitas Group