Vyjádření se k tvrzením skupiny Premiot Group, a.s.

logo_premiot_group.jpeg

Vážení,

dovoluji se na vás obrátit, protože považuji za nezbytné vyjádřit se k tvrzením skupiny Premiot Group, a.s. ohledně mé osoby, která jsou lživá. Pravděpodobně jste obdrželi e-mailem vyjádření, ve kterém Premiot Group, a.s.varuje před nekalým a spekulativním jednáním Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. a Aequitas Financial Services s.r.o. K tomu se dovoluji vyjádřit tak, že se jedná o očerňování mé osoby a jmenovaných společností a je to jen pouhá reakce na to, že jsem aktivní a vystupuji proti těm, kteří vám dluží nemalé peněžní prostředky.

Dlouhodobě poskytuji svým klientům právní služby ve věci vymáhání pohledávek, kam spadá i zastupování věřitelů v insolvenčních řízeních, na což se vzhledem k tomu, že jsem vedle advokáta taktéž insolvenčním správcem, mimo jiné specializuji. Se zastupováním větších skupin věřitelů mám již bohaté zkušenosti z jiných velkých insolvenčních řízení společností jako např. Arca Investments, a.s., Arca Capital Slovakia, a.s., společností kolem Ing. Pavola Krúpy či Michala Mičky. V těchto řízeních zastupuji stovky klientů, kterým se po celou dobu snažím pomoci. Jedná se o velká insolvenční řízení, která jsou méně, či více medializovaná a ve všech aktivně vystupuji proti dlužníkovi a snažím se hájit práva věřitelů. 

Nejsem advokát, který “pouze” zastupuje věřitele v insolvenčním řízení a pomáhá jim při snaze získat zpět co největší část jejich pohledávek. Nejsem advokát, který “potichu” pracuje. Vyjadřuji se veřejně, vyjadřuji se v médiích. A nedělám to vždy v diplomatických rukavičkách, jak je většinou u advokátů zvykem. A tím se dostávám do hledáčku dlužníků, kterým se to nelíbí. Podobné útoky jsem již zažil právě v souvislosti s aktivním vystupováním proti Ing. Pavolovi Krúpovi. 

Závěrem bych rád jen řekl, že pokud budete mít jakékoliv otázky, můžete se na mě kdykoliv obrátit a já vám je rád zodpovím. 

Děkuji za vaši přízeň a čas. 
S úctou

JUDr. Jan Langmeier, MBA

advokát a insolvenční správce