Tisková zpráva: Nejen pád Arcy, ale i skupiny Pavola Krúpy. Finančník ji potichu opouští

Pavol Krúpa založil finanční skupinu Arca Capital v roce 2003. Vedl ji až do roku 2018, kdy ji opustil. Arca je dnes v obrovských problémech a hraje se v podstatě jen o to, kde a jak se její pád odehraje. Jenže i když se Pavol Krúpa navenek snaží vystupovat jako ten, kdo je Arcou také poškozen a dokonce na ni podal na Slovensku návrh na konkurz, sám je dle našich informací a analýz ve velmi podobné situaci. Jeho finanční impérium nesplácí svoje závazky, vydané dluhopisy jsou po splatnosti. Samotný Krúpa se pak už od loňského roku podivným způsobem ze svých firem stahuje a převádí na různé lidi.  Včetně známé herečky.   

Ostrý a veskrze osobní spor mezi Pavolem Krúpou a současným hlavním akcionářem Arcy Rastislavem Veličem budí zájem médií. Je plný vzájemného napadání, útoků, obvinění a trestních oznámení. Jenže ve stínu této “vysoké hry finančníků“ se odehrávají osudy tisíců lidí – věřitelů, kteří už nikdy nedostanou zpět svoje investice. Rozhodně ne celé. Často jde o celoživotní úspory nebo tvrdě vydělané peníze z podnikání. A jedno je už nyní jisté: Připravila je o ně nejen Arca, ale i skupina Pavol Krúpa.

„Už několik měsíců za námi chodí nezajištění věřitelé s nesplácenými směnkami i dluhopisy, které vydala Arca nebo některá z jejich dceřiných společností. Nedávno se ale začaly mezi těmito dluhopisy objevovat i ty, které vydávaly společnosti ovládané Pavolem Krúpou po jeho odchodu z Arcy. V těchto dnech už máme na stole takových dluhopisů několik desítek a další přibývají,“ říká JUDr. Jan Langmeier a dodává: „Na základě informací, které jsme zatím posbírali, a našich interních analýz si troufám říct následující. Jsme svědky nejen pádu finanční skupiny Arca, ale také finančního impéria Pavola Krúpy. A ani jedna z těchto skupin teď nepodniká kroky, které by myslely na jejich věřitele.“

Už při prvním pohledu do obchodního rejstříku je u Pavola Krúpy zarážející, že je v současnosti činný pouze ve třech obchodních subjektech. Tedy přinejmenším transparentně činný. Je předsedou správní rady Arca Industry Ukraine, a.s., předsedou představenstva NFA Holding, a.s. a členem představenstva akciové společnosti OH Investments funding. Hned 14 funkcí Pavola Krúpy v několika společnostech bylo v průběhu loňského roku vymazáno. Včetně toho, že už není jediným akcionářem KGI – Global Investments (od 12. 3. 2020). To je mimochodem důvod, proč poté, co Arca Capital ve středu 17. 2. 2021 oznámila převzetí KGI – Global Investments kvůli neplnění závazků, Pavol Krúpa řekl, že ji od něj nemohla převzít, protože ji nevlastnil. 

„Vzhledem k tomu, že nás stále více věřitelů žádá, abychom je zastupovali ve sporu s firmami, které jim dluží za nesplácené dluhopisy a byly nebo stále jsou spojeny právě s Pavolem Krúpou, snažili jsme se důkladněji zmapovat celou situaci. V tuto chvíli máme dluhopisy po splatnosti, které vydávalo několik takových firem. Dění v jejich vlastnické či řídící struktuře je v posledních měsících často velmi podivné a s některými klienty se připravujeme i na podání trestního oznámení,“ líčí JUDr. Jan Langmeier.

Zde je pro lepší orientaci v tom, co se kolem “finančního impéria“ Pavola Krúpy děje, přehled čtyř firem, jejichž emitované dluhopisy nejsou spláceny:

Pozitive Energy, a.s.

 • Emise dluhopisů s pětiprocentním výnosem vydána 20. 1. 2018, se splatností 20. 1. 2021.

 • V tuto chvíli nejsou dluhopisy spláceny.

 • Dle poslední účetní uzávěrky zveřejněné v obchodním rejstříku, tedy účetní uzávěrky za rok 2018, byla stoprocentním vlastníkem akcií Pozitive Energy, a.s. ke dni 31. prosince 2018 společnost Krupa Global Investments, a.s.

 • Sídlo společnosti: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

 • Pavol Krúpa byl vymazán z pozice předsedy představenstva 29. 9. 2020.

Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

 • Emise dluhopisů s pětiprocentním výnosem vydána 9. 2. 2018, se splatností 9. 2. 2021. • V tuto chvíli nejsou dluhopisy spláceny.

 • Sídlo společnosti: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

 • Pavol Krúpa sice nebyl v tomto investičním fondu ve funkci vedoucí osoby, tu vykonává Peter Janiga, je to ale z toho důvodu, že Česká národní banka zamítla Pavolu Krúpovi žádost o udělení souhlasu k výkonu této funkce. A to z důvodu, že byl členem statutárního orgánu dvou společností, kterým byla v minulosti uložena Českou národní bankou sankce na úseku podnikání na kapitálovém trhu. Pavol Krúpa v Arca Capital CEE působil jako předseda dozorčí rady.

 • Pavol Krúpa byl vymazán z pozice člena dozorčí rady 29. 9. 2020.

BGQ Czech, a.s.

 • Emise dluhopisů s pětiprocentním výnosem vydána 4. 7. 2018, se splatností 4. 7. 2021. • Splatnost dluhopisů se blíží.

 • Sídlo společnosti: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

 • Pavol Krúpa byl vymazán z pozice předsedy dozorčí rady 29. 9. 2020.

 • Jediným akcionářem je společnost KGI – Global Investments a.s. (dříve Krúpa Global Investments a.s.)

NFA Holding, a.s.

 • Emise dluhopisů s pětiprocentním výnosem vydána 8. 1. 2018, se splatností 8. 1. 2020. • V tuto chvíli nejsou dluhopisy spláceny.

 • Sídlo společnosti: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

 • Pavol Krúpa je stále předsedou představenstva.

 • Jediným akcionářem je společnost KGI – Global Investments a.s. (dříve Krúpa Global Investments a.s.) 

Jedinou jednatelkou společnosti seriálová hvězda

A pak je tu samostatný případ společnosti Acquisition Capital, a.s., která se od 31. 8. 2020 nachází v mimořádném moratoriu vyhlášeném Městským soudem v Praze. Nesplácí tedy dluhopisy, které emitovala. Na začátku listopadu (3. 11. 2020) zaslala společnost svým věřitelům dopis, ve kterém jim navrhla prodloužení splatnosti dluhopisů do 31. 12. 2026. A sice bez jakéhokoliv úroku z prodlení. Advokátní kancelář Langmeier & Co. má tento dopis k dispozici.

Na první pohled by se i z výpisu v obchodním rejstříku mohlo zdát, že Pavol Krúpa s touto společností, která nesplácí svoje závazky vůči držitelům dluhopisů, nemá nic společného. To je ale pouze důsledek nedávných kroků.

Co se tedy v akciové společnosti Acquisition Capital stalo? Zde je stručný popis událostí:

→ Historie společnosti začíná v roce 2011, kdy vznikla ještě jako Arca Acquisition Capital a.s.

→ V roce 2018, kdy Pavol Krúpa odcházel z finanční skupiny Arca, stal se 28. 3. členem dozorčí rady Arca Acquisition Capital. ve stejný den skončil v dozorčí radě Arca Acquisition Capital Rastislav Velič a společnost se přejmenovala na Acquisition Capital.

→  O měsíc a půl později byl Pavol Krúpa v obchodním rejstříku vymazán z funkce člena dozorčí rady a zapsána byla naopak Martina Hekerová.

→  V loňském roce, konkrétně 6. 8. 2020, byl vymazán akcionář Arca Capital CEE a zapsán nový akcionář: KGI – Global Investments a.s.

→ A konečně na začátku letošního roku, konkrétně 5. 1. 2021, byl vymazán jediný akcionář KGI – Global Investments a.s., kterého nahradil jediný akcionář Acquisition Capital Property s.r.o.

→ Tímto posledním krokem akciovou společnost se základním kapitálem 2 miliony korun a vydanými dluhopisy za minimálně desítky milionů korun ovládla společnost s ručením omezením se základním kapitálem 20 tisíc korun, která byla založena 29. 4. 2020 a jedinou jednatelkou je Martina Hekerová.

Kdo je Martina Hekerová? Herečka známá aktuálně z televizního seriálu Slunečná, ale také zpěvačka a houslistka. V prosinci loňského roku se v médiích objevila zpráva, že právě Hekerová je jedinou členkou představenstva firmy Acquisition Capital, a.s.  Herečka sice uznala, že s touto společností dříve spolupracovala, ale že už se jedná o uzavřenou záležitost, a pokud ještě v obchodním rejstříku figuruje v představenstvu firmy, pak je to chyba.

Následně, 5. 1. 2021, bylo skutečně její jméno v rejstříku vymazáno z pozice člena představenstva. Problém ale je, že ve stejný den byla zapsána také změna jediného akcionáře, jak bylo popsáno výše. Tím se stala Acquisition Capital Property s.r.o., jejíž jedinou jednatelkou je právě Martina Hekerová.

Absurdní skutečností pak je fakt, že jediným akcionářem společnosti Acquisition Capital, a.s. je společnosti Acquisition Capital Property s.r.o., zároveň jediným společníkem ve společnosti Acquisition Capital Property s.r.o. je společnost Acquisition Capital, a.s. Obě společnosti se tak vlastní navzájem.

„Příběh s převedením společnosti, kterou v minulosti jednoznačně vlastnil Pavol Krúpa a která vydala nyní nesplácené dluhopisy za desítky milionů korun, je podle mého názoru jen kostičkou v celé mozaice nemorálního jednání. Pavol Krúpa se už několik měsíců potichu stahuje ze svých nebo svojí osobou ovládaných společností. Některé z nich převádí na neznámé lidi, u jiných není možné dohledat, komu dnes jejich akcie patří a kdo je tedy ovládá. To je třeba případ KGI – Global Investments,“ říká Jan Langmeier. Podle něj se změny ve vlastnické struktuře nenápadně projevily i v komunikaci KGI – Global Investments: „Když se podíváme na tiskové zprávy, které tato společnost v nedávné době vydávala, stále obsahují vyjádření Pavola Krúpy. Citace jsou ale uváděny jen souslovím ´pan Pavol Krúpa´. To je samo o sobě docela výmluvné.“

„Kdybych to měl shrnout, tak tu máme veřejný souboj dvou finančníků a dvou obrovských finančních skupin. Rastislav Velič a jeho Arca na jedné straně, Pavol Krúpa a jeho firmy na druhé. Jak Rastislav Velič, tak Pavol Krúpa jako fyzické osoby čelí insolventnímu řízení, která jsou aktuálně před rozhodnutím o úpadku. Jejich finanční skupiny jsou v troskách. A obě strany se v tuto chvíli ani v nejmenším nezajímají o to, jak by z celé této situace mohli být alespoň trochu odškodněni věřitelé, které připravily o finance. To je také důvod, proč musí být věřitelé aktivní, svoji situaci řešit a prát se o svoje práva. Dlužníci to určitě neudělají, bojují v tuto chvíli už jen o vlastní existenci“ uzavírá Jan Langmeier.

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Jan Langmeier, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením