POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

V advokátní kanceláři Langmeier & Co., jejímž zakládajícím společníkem je JUDr. Jan Langmeier, advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením, dlouhodobě poskytujeme vysoce kvalifikované právní služby v hlavních oborech práva. Specializujeme se zejména na právo insolvenční, trestní, cizinecké, civilní a pracovní. Právní poradenství poskytujeme v češtině, angličtině, němčině i francouzštině.

Prioritou naší kanceláře je důraz na důkladnou analýzu každé kauzy s maximálním ohledem na individuální potřeby klientů. Hledáme inovativní řešení. Vždy usilujeme o vybudování kvalitního partnerského vztahu s našimi klienty. Nabízíme především odbornost, důvěryhodnost a loajalitu.

O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB A SPECIALIZACE

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o., nabízí právní služby jak fyzickým, tak i právnickým osobám ve všech základních oborech práva, přičemž se zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní, trestní, správní, zdravotnické a stavební. Pro naše klienty zabezpečujeme zejména jejich zastupování před soudy, správními orgány a orgány činnými v trestním řízení, přípravu smluvních dokumentů všech typů dle jejich potřeb včetně posouzení smluv předložených protistranou, veškerý servis při zakládání nových obchodních společností, při potřebě statusových změn společností, přeměny společností, likvidaci společností, zajištění revize všech typů smluv v souladu s novým občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, poskytování služeb due_dilligence, právní servis pro realitní kanceláře a developerské projekty, poskytování advokátní úschovy jak v českých korunách, tak v eurech, úřední ověřování podpisů a další.

JAZYK POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o., poskytuje právní služby i v anglickém a francouzském jazyce. Specializujeme se na problematiku práva zdravotnického; v této oblasti jsme již publikovali řadu odborných publikací. Dále se zabýváme i problematikou cizineckého práva a azylu.

PŘÍSTUP KE KLIENTOVI

Svým klientům nabízíme profesionální služby. Hledáme vždy inovativní řešení kauzy s důrazem na efektivitu a ekonomickou výhodnost poskytovaných advokátních služeb. Naší filozofií je osobní přístup ke každému klientovi, diskrétnost a také časová flexibilita – klientům jsme k dispozici prakticky kdykoliv.

FORMÁT POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍ POMOCI

Sídlem naší advokátní kanceláře je Praha 5, ale právní služby a právní poradenství poskytujeme klientům po celé ČR, a to osobně, telefonicky nebo písemně či formou e-mailové komunikace.

Při poskytování právních služeb využíváme i celostátní pobočkové sítě insolvenční kanceláře.

Advokátní úschovy

Kupujete nemovitost, obchodní firmu nebo podíl a chcete mít jistotu, že obchod proběhne v pořádku? Nabízíme Vám možnost advokátní úschovy peněz a/nebo listin. Peníze v hodnotě bytu či domu...

Číst dále...

Občanské právo

V širokém oboru civilního práva se zaměřujeme zejména na spornou agendu, poskytujeme veškerý právní servis při zastupování před soudy, rozhodci či arbitrážními soudy, jakož i v případech ...

Číst dále...

Rodinné právo

Advokáti naší kanceláře se s maximální péčí, kterou tato oblast bezpochyby vyžaduje, věnují našim klientům zejména v rozvodových řízeních, v řízeních o vypořádání společného jmění manželů ...

Číst dále...

Vymáhání pohledávek

Máte v ruce pravomocný rozsudek soudu, a přesto se cítíte proti dlužníkovi bezmocní a nedaří se Vám pohledávku získat? Neváhejte se na nás obrátit, sepíšeme exekuční návrh a budeme Vás odborně zastupovat v ...

Číst dále...

Cizinecké právo

Disponujeme řadu let budovaným know-how při zastupování klientů ve všech záležitostech, které se týkají pobytů cizinců v ČR, zaměstnávání cizinců v ČR a azylové problematiky. Jedná se především ...

Číst dále...

Obchodní právo

Pro naše klienty poskytujeme poradenství při procesu zakládání, statusových změnách ve společnostech, přeměnách a likvidacích obchodních společností a družstev v souladu se zákonem o obchodních korporacích ...

Číst dále...

Sportovní právo

V oboru sportovního práva jsme připraveni poskytnout právní poradenství a služby především sportovcům, sportovním klubům a sportovním svazům. Pomůžeme Vám při uzavírání veškerých smluv s hráčskými ...

Číst dále...

GDPR

V oblasti práva na ochranu osobních údajů Vám můžeme nabídnout komplexní služby zahrnující například analýzu nakládaní s osobními údaji pro Váš podnik, zpracování vnitřních předpisů podniku nebo jejich ...

Číst dále...

Pracovní právo

Komplexní právní služby v pracovněprávních vztazích poskytované jak zaměstnavatelům včetně agentur práce, tak i zaměstnancům, tvoří velkou část našeho portfolia. Pro klienty zajišťujeme přípravu ...

Číst dále...

Správní právo

V široké oblasti správního práva poskytujeme našim klientům komplexní právní pomoc při jednání se správními úřady a jinými institucemi a zastupujeme je před správními soudy. Zastupujeme občany ...

Číst dále...

INSOLVENČNÍ PRÁVO

V oboru insolvenčního práva disponujeme komplexním know-how k řešení krizových a úpadkových situací klientů. Naší hlavní předností v této oblasti je, že insolvenční právo řešíme jak z pohledu advokátního ...

Číst dále...

Právo nemovitostí

V oblasti práva nemovitostí zajišťujeme úplný právní servis pro fyzické osoby, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, jakož i pro realitní kanceláře, případně pro developerské projekty.

Číst dále...

Trestní právo

V rámci trestního práva poskytujeme právní pomoc při obhajobě ve všech stádiích trestního řízení. Specializujeme se zejména na obhajobu ve věcech hospodářské, daňové a dotační trestné činnosti. Odbornou ...

Číst dále...

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ