Pravidelné informace týkající se vymáhání pohledávek za společnostmi z investiční skupiny PREMIOT

logo_premiot_group.jpeg

Vážení klienti,

dovolujeme si obrátit se na Vás s dalšími pravidelnými aktualitami týkajícími se vymáhání pohledávek za společnostmi z investiční skupiny PREMIOT.

Níže jsou uvedeny informace ke všem společnostem z této skupiny, s nimiž již bylo zahájeno insolvenční řízení. Tento newsletter se Vás tedy nemusí nutně přímo týkat, pokud za žádnou z níže jmenovaných společností nemáte své pohledávky.

1) PREMIOT obchodní, a.s. (IČO: 066 00 204)

(dříve pod obchodní firmou Europa Investment Property CZ a.s.)

Jak jsme informovali v předešlém newsletteru, u spol. PREMIOT obchodní, a.s. bylo Vrchní soudem v Praze rozhodnuto o vyhlášení tzv. moratoria. Moratorium je vyhlášeno na časově omezenou dobu, která činí tři měsíce počínaje dnem 13.10.2023. Skončit by tak mělo v polovině ledna roku 2024., přičemž k dnešnímu dni (15.01.2024) je stále platné.

Vzhledem k výše uvedenému tedy k žádnému dalšímu vývoji v tomto případu k dnešnímu dni nedošlo.

2) Premiot Group, a.s. (IČO: 044 05 030)

Jak jsme rovněž již informovali v předešlém newsletteru, Vrchní soud v Praze rozhodl o odvolání spol. Premiot Group, a.s. podaném proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým se prohlašuje úpadek jmenované společnosti, přičemž došlo ke zrušení rozhodnutí Městského soudu v Praze a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Městský soud v Praze se proto nyní bude muset podaným insolvenčním návrhem znovu zabývat a znovu o něm rozhodnout.

K dnešnímu dni k novému rozhodnutí Městského soudu v Praze nedošlo, a tedy nedošlo ani k žádnému dalšímu vývoji v tomto případu.

3) Hotel Karolína, s.r.o. (IČO: 259 67 045)

Jak jsme informovali v předešlém newsletteru, v insolvenčním řízení spol. Hotel Karolína, s.r.o. se dne 18.01.2024 bude konat přezkumné jednání a schůze věřitelů.

Tohoto jednání se v zastoupení našich klientů zúčastníme a o jeho průběhu a výsledcích Vás budeme informovat.

4) Premium Data Systems s.r.o. (IČO: 068 48 338)

Jak jsme již informovali v předešlém newsletteru, Vrchní soud v Praze vrátil věc Městskému soudu v Praze k dalšímu projednání. Městský soud v Praze se tedy nyní bude muset věcí znovu zabývat a znovu o insolvenčním návrhu rozhodnout.

K dnešnímu dni nebylo nové rozhodnutí ve věci v insolvenčním rejstříku zveřejněno.

 

5) Premium Data Systems III. s.r.o. (IČO: 095 17 413)

U společnosti Premium Data Systems III. s.r.o. došlo dne 27.11.2023 k vydání rozhodnutí o úpadku jmenované společnosti. Aktuálně tedy běží dvouměsíční lhůta k přihlašování pohledávek věřitelů, přičemž tato skončí dnem 27.01.2024, resp. 29.01.2024, jelikož konec lhůty připadá na sobotu.

V této chvíli pracujeme na zpracovávání přihlášek pohledávek našich klientů, kteří za touto společností mohou své pohledávky uplatnit. O podání přihlášek Vás budeme informovat.

Dále bylo v návaznosti na prohlášení úpadku společnosti Městským soudem v Praze nařízeno přezkumné jednání a schůze věřitelů, a to na den 27.02.2024. Přezkumného jednání i schůze věřitelů se v zastoupení našich klientů zúčastníme.

Vzhledem k výše uvedenému tedy k žádnému dalšímu vývoji v tomto případu k dnešnímu dni nedošlo.

 

6) PREMIOT těžební a.s. (IČO: 056 34 113)

(dříve pod obchodní firmou PREMIOT Mining & Resources a.s.)

V minulém newsletteru jsme informovali, že proti spol. PREMIOT těžební a.s. došlo k zahájení insolvenčního řízení na základě věřitelského návrhu. Věřitel však vzal svůj návrh zpět z důvodu úplného uspokojení jeho pohledávek a dne 12.01.2024 bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým došlo k zastavení předmětného insolvenčního řízení.

 

7) PREMIOT realitní, a.s. (IČO: 108 65 250)

Městský soud v Praze nařídil na den 17.01.2024 jednání k rozhodnutí o úpadku společnosti PREMIOT realitní, a.s. O jeho výsledku Vás budeme následně informovat.

K žádnému dalšímu vývoji v tomto případu k dnešnímu dni nedošlo.

8) Česká žula Premiot IX s.r.o. (IČO: 119 40 522)

Jak jsme již informovali v předešlém newsletteru, u společnosti Česká žula Premiot IX s.r.o. došlo dne 20.11.2023 k prohlášení úpadku, který bude řešen formou konkursu. V této chvíli tedy běží dvouměsíční lhůta k přihlašování pohledávek věřitelů, přičemž tato skončí dnem 20.01.2024, resp. 22.01.2024, jelikož konec lhůty připadá na sobotu.

Aktuálně pracujeme na zpracování přihlášek pohledávek našich klientů, kteří za touto společností mohou své pohledávky uplatnit. O podání přihlášek Vás budeme informovat.

Dále bylo v návaznosti na prohlášení úpadku společnosti Městským soudem v Praze nařízeno přezkumné jednání a schůze věřitelů, a to na den 26.01.2024. Přezkumného jednání i schůze věřitelů se v zastoupení našich klientů zúčastníme a o jeho průběhu a výsledcích Vás budeme informovat.

 

9) BD P5 Skalka V. s.r.o. (IČO: 119 11 115)

U společnosti BD P5 Skalka V. s.r.o. taktéž došlo dne 30.11.2023 k prohlášení úpadku, jehož způsobem řešení bude konkurs. V této chvíli tedy běží dvouměsíční lhůta k přihlašování pohledávek věřitelů, přičemž tato skončí dnem 30.01.2024.

Aktuálně pracujeme na zpracování přihlášek pohledávek našich klientů, kteří za touto společností mohou své pohledávky uplatnit. O podání přihlášek Vás budeme informovat.

Dále bylo v návaznosti na prohlášení úpadku společnosti Městským soudem v Praze nařízeno přezkumné jednání a schůze věřitelů, a to na den 29.02.2024. Přezkumného jednání i schůze věřitelů se v zastoupení našich klientů zúčastníme a o jeho průběhu a výsledcích Vás budeme informovat.

 

10) Premiot Wealth Management, a.s. (IČO: 095 17 472)

Proti spol. Premiot Wealth Management, a.s. došlo dne 18.12.2023 k zahájení nového insolvenčního řízení, a to na základě věřitelského insolvenčního návrhu s návrhem na prohlášení konkursu dlužníka.

K dnešnímu dni nebylo o tomto návrhu insolvenčním soudem rozhodnuto. K žádnému dalšímu vývoji v tomto případu tedy k dnešnímu dni nedošlo.

 

11) Premium Data Systems IV. s.r.o. (IČO: 093 90 995)

Proti spol. Premium Data Systems IV. s.r.o. došlo dne 22.11.2023 k zahájení nového insolvenčního řízení, a to na základě věřitelského insolvenčního návrhu s návrhem na prohlášení konkursu dlužníka.

K dnešnímu dni nebylo o tomto návrhu insolvenčním soudem rozhodnuto. K žádnému dalšímu vývoji v tomto případu tedy k dnešnímu dni nedošlo.

 

12) Karolína Residence s.r.o. (IČO: 085 78 109)

(dříve Apartments Harrachov s.r.o.)

Proti spol. Karolína Residence s.r.o. došlo dne 28.11.2023 k zahájení nového insolvenčního řízení, a to na základě věřitelského insolvenčního návrhu s návrhem na prohlášení konkursu dlužníka.

K dnešnímu dni nebylo o tomto návrhu insolvenčním soudem rozhodnuto. K žádnému dalšímu vývoji v tomto případu tedy k dnešnímu dni nedošlo.

 

13) Property Premiot IV. s.r.o. (IČO: 119 17 253)

Proti spol. Property Premiot IV. s.r.o. došlo dne 14.12.2023 k zahájení nového insolvenčního řízení, a to na základě věřitelského insolvenčního návrhu s návrhem na prohlášení konkursu dlužníka.

K dnešnímu dni nebylo o tomto návrhu insolvenčním soudem rozhodnuto. K žádnému dalšímu vývoji v tomto případu tedy k dnešnímu dni nedošlo.

 

14) Česká Žula Strojní IV. s.r.o. (IČO: 108 10 064)

Proti spol. Česká Žula Strojní IV. s.r.o. dne 03.01.2024 k zahájení nového insolvenčního řízení, a to na základě věřitelského insolvenčního návrhu s návrhem na prohlášení konkursu dlužníka.

K dnešnímu dni nebylo o tomto návrhu insolvenčním soudem rozhodnuto. K žádnému dalšímu vývoji v tomto případu tedy k dnešnímu dni nedošlo.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@langmeier.cz.

S pozdravem

JUDr. Jan Langmeier, MBA, advokát