Langmeier & CO s.r.o. - Langmeier & CO., advokátní kancelář s.r.o.

Odborné články

Odborné články

v kategorii Odborné publikace a zprávy
portfolio
Médium:
Články a publikace
Datum vydání:
1. 1. 2009
Vydáno:
Zdravotnictví a právo
Případ:
Možnosti v rámci zdravotního práva
Zařazení:
Odborné články a publikace
O tomto médiu

K právu pojišťovny odmítnout pojistit novorozené dítě cizince – Více informací k odborné publikaci

Právní odpovědnost za možné důsledky krize ve zdravotnictví – Více informací k odborné publikaci

Možné právní důsledky personální krize zdravotnického systému – Více informací o odborné publikaci

Právní zastoupení zdravotnického zařízení advokátem – Více informací o publikaci

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zdravotnickému zařízení při výkonu zdravotnických povolání (regres) – Více informací o publikaci

Regresní nároky ve veřejném zdravotním pojištění – Více informací o publikaci

Kompendium tabákového práva – Více informací o publikaci

Trestněprávní aspekty povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků – Více informací o publikaci

Udělení, popř. odepření souhlasu s léčbou (revers) – Více informací o publikaci

Otázky související s odepřením lékařské pomoci – Více informací o publikaci