Obrana práv poškozených: Pomáháme poškozeným v trestním řízení proti XIXOIO a Richardu Watzke

xixoio.png

Nedávno Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinila zakladatele firmy XIXOIO a.s., Richarda Watzkeho, a samotnou společnost z podvodu spojeného s jejím provozem. To je důležitý krok v boji za spravedlnost a dává jasný signál poškozeným – je čas začít realizovat svá práva v trestním řízení.

Podrobnosti o případu

Podle prohlášení policie České republiky využila společnost XIXOIO peníze od investorů zejména na nákladný provoz společnosti, provize a pro osobní potřebu obviněných osob. Pokud jste mezi těmi, kdo se stali obětí této společnosti a jejího jednání, měli byste vědět, že máte právo na ochranu svých práv a na to, aby byly Vaše ztráty kompenzovány.

Nabízíme zastoupení v trestním řízení

Rádi Vám nabízíme možnost zastoupení v trestním řízení, které je vedené proti společnosti XIXOIO a Richardu Watzke. Naše právní týmy mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti vymáhání pohledávek a zastupování věřitelů, kteří se stali obětí podobných podvodných společností.

Naše zkušenosti s vymáháním pohledávek

Již řadu let se věnujeme zastupování věřitelů při vymáhání jejich pohledávek za podvodnými společnostmi. Máme bohaté zkušenosti s případy jako jsou společnosti ze skupiny PREMIOT, Arca Investments, a.s., Arca Capital Slovakia, a.s., koncernová skupina C2H kolem Michala Mičky a společnosti kolem Ing. Pavola Krúpy.

Společná síla pro spravedlnost

Naším cílem je sdružit co nejvíce poškozených, abychom mohli společně ovlivnit průběh trestního řízení a případného vymáhání pohledávek v insolvenčního řízení. Chceme dosáhnout co nejvyššího uspokojení pro věřitele a zajistit, aby byla ochráněna Vaše práva.

Pokud jste se stali obětí podvodného jednání společnosti XIXOIO, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu, abychom Vám pomohli bránit svá práva a usilovat o spravedlnost. Vaše práva a ztráty jsou pro nás důležité, a jsme připraveni Vás zastupovat v trestním řízení a při vymáhání pohledávek.

Máte-li zájem o naši odbornou pomoc, tak nám prosím zašlete e-mailem na adresu info@langmeier.cz tyto dokumenty:

1) Vašimi údaji vyplněnou a podepsanou plná moc,

2) Vašimi údaji vyplněnou a podepsanou smlouvu o poskytování právních služeb,

3) veškerou dokumentaci k pohledávkám.

Po obdržení těchto dokumentů prostudujeme dokumentaci k pohledávkám a zašleme Vám podepsanou smlouvu o poskytování právních služeb.

V případě, že budete mít zájem o naše zastoupení či v případě nejasností nás prosím kontaktujte na emailové adrese info@langmeier.cz anebo na telefonu +420 222 200 250.