Novela zákoníku práce

Nová pravidla pro firmy: novela zákoníku práce od 1.1.2024

Rok 2024 přinese významné změny v oblasti pracovního práva. Od 1. ledna 2024 vstoupí v platnost novela zákoníku práce, která přinese řadu nových pravidel a povinností pro zaměstnavatele. Tyto změny se zejména dotknou institutu dohod a informační povinnosti zaměstnavatelů. Připravte se na tyto novinky a udržte krok s aktuálními právními požadavky.

Jednou z klíčových změn novely zákoníku práce je rozšíření informační povinnosti zaměstnavatelů. Nově budou zaměstnavatelé povinni poskytovat více informací o pracovním poměru svým zaměstnancům. Tato opatření mají za cíl zvýšit transparentnost pracovních vztahů a zajistit, aby zaměstnanci byli řádně informováni o svých právech a povinnostech.

Další významnou změnou je nově zavedený nárok na dovolenou pro pracovníky zaměstnané na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, tzv. dohodáře. Dohodáři budou mít nově nárok na dovolenou podobně jako zaměstnanci s pracovní smlouvou. Tato změna má za cíl zlepšit jejich pracovní podmínky a zvýšit jejich ochranu.

Tato novela zákoníku práce navazuje na změny, které byly zavedeny v průběhu roku 2023. Na podzim tohoto roku vstoupila v účinnost první část novely zákoníku práce, která se týkala například práce na homeoffice, uzavírání pracovní smlouvy elektronickým způsobem, způsobu a obsahu informování o pracovním poměru, rozvrhování pracovní doby dohodářům a přesčasů zdravotnických pracovníků.

Je nezbytné, aby firmy a zaměstnavatelé byli připraveni na tyto změny a zajistili soulad se zákonnými požadavky. Dbejte na aktualizaci smluvních dokumentů a informujte své zaměstnance o nových pravidlech.