NÁŠ TÝM

Jádro našeho týmu tvoří advokáti, advokátní koncipienti a specialisté na insolvenční právo. Nezbytnou součástí týmu je i administrativně technický odborný tým. Advokátní kancelář externě spolupracuje s odborníky z různých oborů.

JUDR. JAN LANGMEIER

Advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením

Vystudoval v roce 2009 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2012 složil advokátní zkoušky a dále se věnoval generální praxi. Roku 2015 se stal insolvenčním správcem a v roce 2018 insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Je členem mezinárodní organizace INSOL Europe, evropské organizace sdružující profesionály v oblasti úpadku, insolvence a obnovy společností. Kromě insolvenčního práva se zabývá zejména trestním právem a spornou agendou. Dále je zapsán v seznamu likvidátorů a nucených správců vedeném Českou národní bankou. Je rovněž zapsán na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Působí rovněž jako člen rozkladové komise ministra vnitra ČR. Od roku 2020 působí rovněž jako usazený euroadvokát na Slovensku.

Kontakt
langmeier@langmeier.cz
Specializace

MGR. LUDMILA ŠTURMOVÁ

Advokátka

V roce 2013 dokončila studia na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo a v roce 2016 složila advokátní zkoušky. V naší advokátní kanceláři se věnuje především právu insolvenčnímu a občanskému právu s důrazem na právo rodinné.

MGR. FILIP SHRBENÝ

Advokátní koncipient

Vystudoval v roce 2016 Západočeskou univerzitu v Plzni, Právnickou fakultu. Věnuje se především kauzám cizineckého, občanského a trestního práva, nicméně dokáže poskytnout rady i v oblasti žádostí o dotace z evropských unijních fondů.

MGR. JANA WULKANOVÁ

Advokátka

Vystudovala v roce 2014 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci programu Erasmus byla na studijním pobytu na Johannes Kepler Universität v Linzi. V roce 2017 složila advokátní zkoušky a dnes se věnuje především soukromému právu s důrazem na právo obchodní a rodinné. Právní služby poskytuje jak v anglickém, tak německém jazyce.

MGR. TEREZA LUGMAJEROVÁ

Advokátní koncipientka

V roce 2018 dokončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své praxi se věnuje převážně právu občanskému, insolvenčnímu a zdravotnickému. Dokáže též poskytnout právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek.

MGR. BC. ANETA MIKEŠKOVÁ

Advokátní koncipientka

Vystudovala v roce 2018 Právnickou fakultu ZČU v Plzni, obor Právo, předtím v roce 2012 na Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s. obor Soudní a notářská administrativní činnost. Ve své praxi se specializuje především na právo soukromé, v jehož rámci se nejvíce zabývá civilními soudními spory, obchodním právem a smluvní agendou. Právní služby poskytuje také v anglickém jazyce.

MGR. BARBORA KOCOURKOVÁ

Specialistka na insolvenční právo

Vystudovala v roce 2018 CEVRO Institut, obor Obchodně-právní vztahy. Během studia získala generální praxi v advokátní kanceláři a nyní je v naší advokátní kanceláři specialistkou na insolvenční právo, jemuž se převážně věnuje.

BC. KATEŘINA KUČEROVÁ

Právní asistentka

Absolvovala bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze a nyní studuje 4. ročník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V naší advokátní kanceláří pracuje třetím rokem jako právní asistentka.

BC. JULIE GRYCIKOVÁ

Právní asistentka

Specializace

MGR. BC. TOMÁŠ VANDĚLÍK

Specialista na insolvenční právo

FILIP JAKL

Právní asistent

ING. TOMÁŠ POLÁČEK

Insolvenční správce

Specializace
Insolvence

ING. ILONA ŠEDĚNKOVÁ

Insolvenční správkyně

Specializace
Insolvence

MGR. ZUZANA HENKOVÁ 

Advokátní koncipientka

MGR. BC. JAN CHOLENSKÝ

Advokátní kocipient

V roce 2017 dokončil studium magisterského oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, předtím v roce 2011 dokončil bakalářský obor Agricultural Economics and Management na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Ve své praxi si vyzkoušel pozici advokátního koncipienta i firemního právníka, specializuje se na občanské, obchodní, pracovní a zdravotnické právo.

MGR. LINDA KRÁTKÁ

Office manager