NÁŠ TÝM

Jádro našeho týmu tvoří advokáti, advokátní koncipienti a specialisté na insolvenční právo. Nezbytnou součástí týmu je i administrativně technický odborný tým. Advokátní kancelář externě spolupracuje s odborníky z různých oborů.

JUDR. JAN LANGMEIER

Advokát a insolvenční správce se zvláštním povolením

Vystudoval v roce 2009 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2012 složil advokátní zkoušky a dále se věnoval generální praxi. Roku 2015 se stal insolvenčním správcem a v roce 2018 insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Je členem mezinárodní organizace INSOL Europe, evropské organizace sdružující profesionály v oblasti úpadku, insolvence a obnovy společností. Kromě insolvenčního práva se zabývá zejména trestním právem a spornou agendou. Dále je zapsán v seznamu likvidátorů a nucených správců vedeném Českou národní bankou. Je rovněž zapsán na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Působí rovněž jako člen rozkladové komise ministra vnitra ČR. Od roku 2020 působí rovněž jako usazený euroadvokát na Slovensku.

Specializace

MGR. LUDMILA ŠTURMOVÁ

Advokátka

V roce 2013 dokončila studia na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor Právo a v roce 2016 složila advokátní zkoušky. V naší advokátní kanceláři se věnuje především právu insolvenčnímu a občanskému právu s důrazem na právo rodinné.

MGR. FILIP SHRBENÝ

Advokátní koncipient

Vystudoval v roce 2016 Západočeskou univerzitu v Plzni, Právnickou fakultu. Věnuje se především kauzám cizineckého, občanského a trestního práva, nicméně dokáže poskytnout rady i v oblasti žádostí o dotace z evropských unijních fondů.

MGR. BC. ANETA MIKEŠKOVÁ

Advokátní koncipientka

Vystudovala v roce 2018 Právnickou fakultu ZČU v Plzni, obor Právo, předtím v roce 2012 na Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s. obor Soudní a notářská administrativní činnost. Ve své praxi se specializuje především na právo soukromé, v jehož rámci se nejvíce zabývá civilními soudními spory, obchodním právem a smluvní agendou. Právní služby poskytuje také v anglickém jazyce.

MGR. BARBORA KOCOURKOVÁ

Specialistka na insolvenční právo

Vystudovala v roce 2018 CEVRO Institut, obor Obchodně-právní vztahy. Během studia získala generální praxi v advokátní kanceláři a nyní je v naší advokátní kanceláři specialistkou na insolvenční právo, jemuž se převážně věnuje.

Specializace
Insolvence

BC. KATEŘINA KUČEROVÁ

Právní asistentka

Absolvovala bakalářské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze a nyní studuje 4. ročník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V naší advokátní kanceláří pracuje třetím rokem jako právní asistentka.

FILIP JAKL

Právní asistent

MGR. ZUZANA HENKOVÁ 

Advokátní koncipientka

MGR. LINDA KRÁTKÁ

Office manager