Informace o vymáhání pohledávek za investiční skupinou Premiot Group, a.s.

logo_premiot_group.jpeg

Nabízíme Vám možnost zastoupení při vymáhání pohledávek za členy investiční skupiny Premiot Group, a.s. Pokud jste majitelem dluhopisu emitovaného jakoukoliv společností ze skupiny Premiot Group, a.s. či vlastníte směnku vystavenou některou z těchto společností, a nebyly Vám včas vyplaceny Vaše peněžní prostředky, tak se na nás můžete obrátit a naše kancelář Vám může s vymáháním pohledávek pomoci. Nabízíme zastoupení v celém procesu vymáhání pohledávek, zejména při komunikaci s dlužníkem, zastoupení v soudním nebo insolvenčním řízení.

Máme bohaté zkušenosti ze zastupování věřitelů v rámci vymáhání pohledávek, např. za společností Arca Investmets, a.s., Arca Capital Slovakia, a.s, za koncernovou skupinou C2H kolem Michala Mičky či za společnostmi kolem Ing. Pavola Krúpy. V této věci již poskytujeme právní zastoupení společnosti Aequitas Financial Services s.r.o. (proklik na web), která je též věřitelem. Aequitas Financial Services s.r.o. je člen skupiny Aequitas, která se mimo jiné zabývá restrukturalizacemi a insolvencemi a navazuje na know-how v praxi naší insolvenční kanceláře.

Naším cílem je sdružit co nejvíce věřitelů, abychom byli schopni společně ovlivnit průběh vymáhání
a dosáhli tak co nejvyššího uspokojení pro věřitele. Čím více věřitelů bude mít společný postoj, tím silnější pozici tím získají. Zároveň platí, že čím déle budou věřitelé v řešení věci pasivní, tím více klesají šance na uspokojení jejich pohledávek.

V případě, že možnosti zastoupení hodláte využít, tak nám prosím zašlete e-mailem na adresu info@langmeier.cz tyto dokumenty:

1) Vašimi údaji vyplněnou a podepsanou plná moc,
2) Vašimi údaji vyplněnou a podepsanou smlouvu o poskytování právních služeb,
3) dokumentaci k pohledávkám (nejčastěji rámcová smlouva o investiční spolupráci, včetně případných dodatků a scanů dluhopisů/směnek). 

Po obdržení těchto dokumentů prostudujeme dokumentaci k pohledávkám a zašleme Vám podepsanou smlouvu o poskytování právních služeb. K samotnému vymáhání budeme potřebovat ještě disponovat s originály dluhopisů/směnek, neboť bude třeba je doložit příslušnému soudu či dlužníkovi. O způsobu jejich bezpečného předání Vás ještě budeme informovat. 

V případě, že budete mít zájem o naše zastoupení či v případě nejasností nás prosím kontaktujte na emailové adrese info@langmeier.cz anebo na telefonu +420 222 200 250.