Ceny našich služeb

Odměna za právní služby je sjednána vždy individuálně podle složitosti, časové náročnosti řešeného problému, a to na základě smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené písemně, nebo ústně, v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Právní vztah mezi advokátní společností a klientem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami.

Možnosti stanovení ceny právních služeb

P.č. Popis služby Cena
1. Uvedená cena je za základní hodinová sazba vynaložená advokátní kanceláří na řešení příslušné právní kauzy. V případě obzvláště složitých případů, popř. v případě poskytování služeb v cizím jazyce může být k této sazbě účtován příplatek až 25%. Naopak, v případě sjednání většího objemu práce, či z např. sociálního důvodu, lze sjednat slevu až 25% ze základní hodinové sazby. 3.000 – 5.000,- Kč + DPH (tj. 3.630,- Kč – 6.050,- Kč včetně DPH)
2. Odměnu za právní služby lze kromě hodinové sazby dohodnout ad hoc i formou paušálu za určitý počet úkonů, popř. ve věcech vymáhání pohledávek, kombinací paušální odměny a success fee, popř. paušálu a náhrady nákladů řízení přiznaných soudem. Konkrétní návrh odměny je vždy činěn s ohledem na rozsah poskytovaných služeb, časovou náročnost a možná rizika kauzy.
3. V případě osobní účasti partnera kanceláře může být k ceně účtován příplatek k ceně ve výši 25 %. Při poskytování právních služeb v cizím jazyce, poskytování právních služeb mimo pracovní dobu, či požadavku na expresní vyřízení může být účtován příplatek k ceně až do výše 100 %
4. Nabízíme kompletní právní servis při převodu nemovitosti, zahrnující vypracování smluvní dokumentace, návrhu na vklad, zastupování v katastrálním řízení a advokátní úschovu. 12.000,- Kč + DPH (tj. 14.520,- Kč včetně DPH) v případě úschovy částky do 5.000.000,- Kč včetně, jinak + 0,2% z částky převyšující 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč včetně, nad 10.000.000,- Kč dohodou
5. Pro dlouhodobě spolupracující realitní kanceláře nabízíme komplexní právní servis při převodu nemovitosti. 8.500 + DPH (tj. 10.285,- Kč včetně DPH) v případě úschovy částky do 5.000.000,- Kč včetně, jinak + 0,2% z částky převyšující 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč včetně, nad 10.000.000,- Kč dohodou
6. Advokátní úschova v českých korunách a odměny za její poskytnutí. V případě větších částek či většího množství úschov je možné dohodnout slevu. 6.000,- Kč + DPH (tj. 7.260,- Kč včetně DPH) v případě úschovy částky do 5.000.000,- Kč včetně, jinak + 0,2% z částky převyšující 5.000.000,- Kč do 10.000.000,- Kč včetně, nad 10.000.000,- Kč dohodou
7. Advokátní úschova v EURech a odměny za její poskytnutí. V případě větších částek či většího množství úschov je možné dohodnout slevu. 6.000,- Kč + DPH (tj. 7.260,- Kč včetně DPH) pro úschovu finančních prostředků do výše 5.000.000,- Kč včetně, jinak + 0,2% z částky převyšující 5.000.000,- Kč do 10.000.000,-Kč včetně + 1.500,- Kč jako výloha na bankovní poplatky, nad 10.000.000,- Kč dohodou
8. Kompletní servis při založení společnosti – Společnost s ručením omezeným. 20.000,– Kč + DPH (tj.24.200,– Kč včetně DPH)
9. Kompletní servis při založení společnosti – Akciová společnost. 55.000,– Kč + DPH (tj. 66.550,– Kč včetně DPH)

Ceny za poskytované právní služby jsou regulovány dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti, č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna nezahrnuje hotové výdaje (např. soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, cestovní výdaje, náklady znaleckých posudků, poštovné, telekomunikační poplatky apod.). Není-li dohodou stanoveno jinak, činí dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu paušální náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné částku 300 Kč bez DPH (tj. 363,– Kč včetně DPH) na jeden úkon právní služby.

Insolvenční služby

Odměna za tyto služby je smluvní dle složitosti a časové náročnosti případu. Pro představu o ceně lze však vycházet z níže uvedených příkladů:

P.č. Popis služby Cena
1. Oddlužení  4.000,– Kč + DPH, v případě společného oddlužení manželů 6.000,– Kč + DPH
2. Soupis insolvenčního návrhu (mimo oddlužení) od 8.000,– Kč + DPH
3. Zastupování v insolvenčním řízení od 2.000,– Kč + DPH za úkon
4. Likvidace obchodní společnosti od 20.000,– Kč + DPH

Odměna nezahrnuje hotové výdaje (např. soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, cestovní výdaje, náklady znaleckých posudků, poštovné, telekomunikační poplatky apod.). Není-li dohodou stanoveno jinak, činí dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu paušální náhrada výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné částku 300 Kč bez DPH (tj. 363,– Kč včetně DPH) na jeden úkon právní služby.

Řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ