Aequitas Capital Investment

Zajišťujeme právní servis pro společnost Aequitas Capital Investment .a.s., která je alternativním investičním fondem dle ust. § 15 ZISIF. Společnost Alternativní investiční fond je zapsán na seznamu ČNB. V současné době se společnost Aequitas Capital Investment a.s. zaměřuje na developerské projekty v oblasti horských nemovitostí. Přičemž do budoucna počítá i s realizací své druhé části, [...]
Číst dále

Krizové řízení podniku

V rámci problematiky krizového řízení podniku se specializujeme na řešení a prevenci akutních krizí podniku. Akutní fází krize podniku obvykle rozumíme situaci, kdy podniku hrozí existenční problémy, které se projevují často ve formě platební neschopnosti (podnik nemá na mzdy zaměstnanců, nemá na úhradu faktur, je v prodlení s úhradou úvěrů apod.). Je to situace, kdy je podnik oslaben [...]
Číst dále

Dotace

Poskytujeme komplexní služby spojené s využíváním dotací z Evropské unie a národních zdrojů. Dokážeme Vám vyhledat dotační výzvu dle Vašich možností, a to s ohledem na námi prováděný monitoring dotačního trhu. V případě již vybraného dotačního projektu s Vámi prokonzultujeme jeho výhody a možná úskalí. V období následné realizace dotačního projektu zajišťujeme veškerou komunikaci s projektovým manažerem, včetně zadávání informací o plnění [...]
Číst dále