Moratorium

Moratorium je instrument, který umožňuje oddálit prohlášení úpadku dlužníka až o 4 měsíce. Tím mu poskytuje dočasnou ochranu před věřiteli, dává mu prostor s nimi jednat a nadále vyvíjet podnikatelskou činnost a tím odvrátit hrozící zánik podnikatelské činnosti. Navrhnout vyhlášení moratoria může dlužník, který je podnikatelem (vyjma právnických osob v likvidaci), a to buď ještě před zahájením [...]
Číst dále

Likvidace

Rozhodli jste se, nebo jste z různých důvodů nuceni zrušit svou společnost? Tímto okamžikem pro Vás daná situace nekončí. Je nutno provést likvidaci společnosti až do okamžiku jejího výmazu z obchodního rejstříku. Pokud si s danou problematikou nevíte rady, včetně samotného rozhodnutí zda danou společnost zrušit, dokážeme Vám s tímto poradit a daný proces Vám tak usnadnit. Hlavním účelem [...]
Číst dále

Reorganizace

Reorganizace je způsobem řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje především ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli. Reorganizace připadá v úvahu jen u podnikatelů, kte­ří nejsou v likvidaci, nejsou obchodníky s cennými papíry nebo osobami oprávněnými k obchodování na komoditní burze podle [...]
Číst dále

Oddlužení

Oddlužení (tzv. osobní bankrot) je způsob řešení úpadku, který ve zvýšené míře zohledňuje sociální aspekty před hledisky ekonomickými. Má umožnit dlužníkovi „nový start“ a motivovat ho k aktivnímu zapojení do umořování svého dluhu, a to alespoň do předpokládané výše 30 % v případě nezajištěných věřitelů. U zajištěných věřitelů se počítá s uspokojením ze zajištění. Oddlužení je řešením především pro ty dlužníky, [...]
Číst dále

Konkurs

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají. Insolvenční soud rozhodne o prohlášení konkursu buď samostatným rozhodnutím, nebo toto rozhodnutí spojí s rozhodnutím o úpadku za předpokladu, že dlužníkem je osoba, u které je vyloučena [...]
Číst dále