Uvízly vám peníze ve Sberbank? Nechte se zastupovat zkušenými odborníky

Prodej úvěrového portfolia padlé banky Sberbank CZ se nezdařil a banka tak míří do insolvence / konkurzu. Likvidátorka již podala insolvenční návrh, nyní se čeká na rozhodnutí Městského soudu v Praze. Zároveň už byl ale ustanoven prozatímní věřitelský výbor a první věřitelé začínají přihlašovat své pohledávky.

Zakladatel naší kanceláře a insolvenční správce se zvláštním povolením JUDr. Jan Langmeier upozorňuje, že výsledek insolvenčního řízení Sberbank CZ je nejistý a bude velmi záležet na tom, jak budou věřitelé aktivní. Protože jestli někdo aktivní bude, respektive už je, pak to jsou různí finanční žraloci a velcí hráči, pro které jsou aktiva Sberbank CZ zajímavou obchodní příležitostí. 

“Postup těchto velkých hráčů je logický a racionální. Pro takzvané obyčejné věřitele – lidi, firmy nebo obce, kterým ve Sberbank uvízly miliony, možná desítky milionů korun na účtech – ale může znamenat hrozbu. V úpadku Sberbank CZ se schyluje k bitvě, která se bude odehrávat na schůzích věřitelů, na věřitelském výboru a u soudů. Kdo získá vliv a dokáže si prosadit svou, ten si ukousne ty nejlepší kousky. Na ostatní mohou zbýt jen ohlodané kosti. I ‚obyčejní věřitelé‘ ale mají možnosti, jak se do této bitvy zapojit. Musí ovšem vůbec vědět, že se taková bitva chystá. Musí se na ni umět připravit, umět hledat spojence, být schopni odhalit útoky a bránit se. Jednoduše řečeno, musí být aktivní od začátku do konce,” vysvětluje Jan Langmeier.  

Vzhledem k rostoucímu počtu klientů, kteří se na advokátní kancelář Langmeier & Co. obrací s žádostí o právní zastupování v nadcházejícím insolvenčním řízení Sberbank CZ, nabízí naše kancelář zastupování i dalším případným věřitelům. Naším cílem jsou tyto body: 

  • správně provedené přihlášení pohledávek
  • sdružení co největší skupiny věřitelů, kteří mohou mít na řízení skutečný vliv
  • hledání spojenců mezi dalšími skupinami věřitelů 
  • hájení zájmů klientů na schůzích věřitelů, ve věřitelském výboru a u soudu
  • neustálé dohlížení na to, aby zájmy některých věřitelů nebyly upozaďovány 

Jsme připraveni nabídnout různé formy právního zastupování v insolvenčním řízení Sberbank CZ. Rádi je s Vámi probereme osobně.

Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese info@langmeier.cz nebo na telefonním čísle +420 222 200 250.