Likvidace

Rozhodli jste se, nebo jste z různých důvodů nuceni zrušit svou společnost? Tímto okamžikem pro Vás daná situace nekončí. Je nutno provést likvidaci společnosti až do okamžiku jejího výmazu z obchodního rejstříku. Pokud si s danou problematikou nevíte rady, včetně samotného rozhodnutí zda danou společnost zrušit, dokážeme Vám s tímto poradit a daný proces Vám tak usnadnit.

Hlavním účelem likvidace společnosti je zajištění a vypořádání majetkových vztahů, které má daná společnost vůči svým věřitelům nebo dlužníkům. Likvidací společnosti je tedy snaha o řádné skončení podnikatelské aktivity. U likvidací společností se v praxi ukazuje, že je to složitý a sofistikovaný proces s administrativní zátěží, který má jasně daná pravidla a řídí se podle určitých zákonitostí. Likvidace společnosti má v zásadě pět etap, a to:

  1. rozhodnutí o vstupu společnosti do likvidace, tj. zrušení obchodní společnosti s likvidací,
  2. zpeněžení majetkové podstaty, vymožení pohledávek atp.
  3. předložení návrhu na rozdělení likvidačních zůstatků,
  4. realizace plánu likvidátorem, tj. rozdělení likvidačního zůstatku a skončení likvidace,
  5. výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Problematiku likvidací jsme schopni zajistit komplexně, včetně zajištění likvidátora společnosti a zajištění nezbytných účetních a daňových povinností. Vzhledem k tomu, že poradenství v oboru zaštiťuje JUDr. Jan Langmeier, který je zapsán v seznamech likvidátorů a nucených správců vedeném Českou národní bankou, jsme schopni Vám zajistit rovněž likvidaci společností regulovaných ČNB jako jsou investiční společnosti, investiční fondy, obchodníci s cennými papíry atd.