Dotace

Poskytujeme komplexní služby spojené s využíváním dotací z Evropské unie a národních zdrojů. Dokážeme Vám vyhledat dotační výzvu dle Vašich možností, a to s ohledem na námi prováděný monitoring dotačního trhu. V případě již vybraného dotačního projektu s Vámi prokonzultujeme jeho výhody a možná úskalí. V období následné realizace dotačního projektu zajišťujeme veškerou komunikaci s projektovým manažerem, včetně zadávání informací o plnění podmínek projektu do dotačního systému a zajišťování vyplacení dotačních prostředků.

Specializujeme se zejména na dotační projekty v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), jehož cílem je podpora českých podnikatelů v  období 2014 – 2020. a dále na pomoc při získávání dotační podpory od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který poskytuje finanční podporu v rámci společné zemědělské politiky.