GDPR

V oblasti práva na ochranu osobních údajů Vám můžeme nabídnout komplexní služby zahrnující například analýzu nakládaní s osobními údaji pro Váš podnik, zpracování vnitřních předpisů podniku nebo jejich přizpůsobení Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky GDPR). Rádi Vás také budeme zastupovat v řízení vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů nebo ve sporech o zákonnost zpracování osobních údajů mezi správci a subjekty údajů. Vykonáváme funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.