Ústavní právo

V oblasti ústavního práva nabízí naše kancelář zejména vypracování ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ve spojení s ustanovením § 72 a následujících zákona o Ústavním soudu.

Lze vypracovat i ústavní stížnost orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu podle čl. 87 odst. 1 písm. c) Ústavy ČR ve spojení s ustanovením § 72 a následujících zákona Ústavním soudu.

Součástí vypracování výše uvedených stížností je i samotné zastupování stěžovatele před Ústavním soudem.