Trestní právo

V rámci trestního práva poskytujeme právní pomoc při obhajobě ve všech stádiích trestního řízení. Specializujeme se zejména na obhajobu ve věcech hospodářské, daňové a dotační trestné činnosti. Odbornou právní pomoc nabízíme i poškozeným právnickým a fyzickým osobám při uplatnění jejich nároků, kdy klademe důraz na dosažení náhrady újmy (jak majetkové, tak nemajetkové) již v trestním řízení. Advokáti naší kanceláře jsou rovněž zaregistrováni v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. Při zastupování klientů v trestních řízeních klademe důraz na diskrétnost a flexibilní přístup ke klientovi. Pro právnické osoby dále poskytujeme služby Criminal Compliance, tedy komplexní nastavení procesů, vnitropodnikových předpisů a školení zaměstnanců a statutárních orgánů s cílem minimalizovat trestněprávní rizika pro klienta.