Správní právo

V široké oblasti správního práva poskytujeme našim klientům komplexní právní pomoc při jednání se správními úřady a jinými institucemi a zastupujeme je před správními soudy. Zastupujeme občany, podnikající fyzické osoby i obchodní společnosti v řízení před finančními úřady, stavebními či katastrálními úřady, dopravními úřady, ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy.