Pracovní právo

Komplexní právní služby v pracovněprávních vztazích poskytované jak zaměstnavatelům včetně agentur práce, tak i zaměstnancům, tvoří velkou část našeho portfolia. Pro klienty zajišťujeme přípravu pracovněprávních dokumentů a zastupujeme je ve všech typech pracovněprávních sporů i v řízeních před správními orgány (jako jsou např. úřady práce a inspektoráty práce). Právní poradenství pro agentury práce a další zaměstnavatele také poskytujeme s přesahem do práva cizineckého.